STRÁNKA JE V TESTOVACEJ PREVÁDZKE.

Text týždňa

Foto: Divadlo Potôň / Marek Jančúch
Skoro ráno z Dudiniec vyšlo niekoľko skupiniek putujúcich niektorí sa trúsili jednotlivo, iní dávali prednosť kráčaniu v skupinke. Niektorí sa pozerajú do mobilu, kde je zaznačená celá  festivalová cesta z miestami, kde treba hľadať jednotlivé umelecké diela. Niektorí sa radšej nedívajú, pre únavu, ale dávajú prednosť prekvapeniu, keď dielo objavia samy. Často sa nadšenie z nájdenia umenia ležiaceho niekedy na strome, v kríkoch, na lúke, v kostoloch či obecných domoch, dá prirovnať k radosti samotného autora na  jeho dokončením....

Ďalšie texty

Najčítanejšie