VERBUM

Foto: Pixabay
„Genus humanum arte et ratione vivit.“ Tak znie výrok sv. Tomáša Akvinského z jeho komentára k Aristotelovým Analytikám, ktorý predostrel sv. Ján Pavol II. svojim poslucháčom pri príhovore k organizácii UNESCO v júni 1980 v Paríži. Do slovenčiny by sa dal tento citát preložiť slovami „ľudský rod žije skrze umenie a rozum“ alebo aj „ľudský rod žije kultúrou a intelektom“....

Najčítanejšie