VERBUM

Foto: Pixabay / Tumisu
Vedome praktizovať katolícku vieru som sa rozhodol v štrnástich rokoch. Keď sa viera stala mojím životným východiskom, prirodzene som túžil nájsť si podobne zmýšľajúcich rovesníkov. Ľudová zbožnosť mi už nestačila. Chcel som „niečo viac“. Postupne som sa dostal k eRku či miništrantským táborom MINFA, ktoré ma nadchli pre život evanjelia a službu Cirkvi. Začal som sa angažovať ako animátor v eRku aj v združení Katarínka. Počas vysokej školy som bol aktívny v bratislavskom UPeCe. ...

Najčítanejšie