VERBUM

Annamária Trenčanová

Je študentkou druhého ročníka na VŠVU na katedre reštaurátorskej tvorby. Aktuálne je aj študentkou 35. ročníka akademického programu SLH. Popri štúdiu sa angažuje ako animátor v saleziánskom stredisku na Miletičovej.

Ďalšie texty

Foto: Pixabay / Alexas_Fotos