VERBUM

Všetky texty v rubrike

Mikuláš Galanda – Továreň, 20. storočie, 1. polovica, 1930, Slovenská národná galéria, SNG, https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_3095