VERBUM

Nedovoľte nám VERBUM zabaliť.

Staň sa jedným z 200 nových predplatiteľov. 

Iste ste počuli alebo aj nie, že Verbum tento rok od Fondu na podporu umenia nedostal žiadnu dotáciu (v minulom roku to bolo 8 000 €). Možno si poviete a prečo by mal? Veď by ho mali zaplatiť predovšetkým jeho čitatelia. Prečo by kultúra mala byť odkázaná na podporu štátu?

Zvyčajná odpoveď je, že štát kultúru a umenie vníma ako veľké dobro, ktoré zušľachťuje ducha a preto ho chce podporovať. A tak štát podporuje divadlá, kiná, umelecké hudobné telesá, galérie, múzeá, atď…

Realistická (doplnková) odpoveď je, že vyššia kultúra má obmedzený počet priaznivcov. Slovensko je malá krajina na to, aby spontánne „uživila“ náročnejšiu kultúru a umenie. Koľko ľudí by si kúpilo lístok do SND, ak by nestál 20 ale napr. 100 €? (vstupné vykryje iba obmedzenú časť celkového rozpočtu, zvyčajne tak 30 %).

Každopádne, Verbum nedostal tento rok od FPU nič. Vysvetlenie je také, že komisia nevnímala náš umelecký prínos ako dostatočný, lebo sme sa málo zaoberali súčasným umením.

Mohli by sme argumentovať, že sme spravili krásne číslo o katolíckej moderne (Verbum 4/2023), kde publikovali skoro všetci z mladšej generácie literárnych vedcov, ktorí niečo vedia o fenoméne slovenskej katolíckej generácie z 30. a 40. rokov 20. stor., alebo že Verbum odpublikovalo texty súčasných svetových katolíckych intelektuálov (Regnerus, Karlowicz), alebo že systematicky podporuje slovenský intelektuálny katolícky dorast… Ale to nás nezachráni. 

Teraz máme dve možnosti: zabaliť to alebo skúsiť nájsť nových čitateľov.  Aby sme Verbum utiahli, potrebujeme aspoň 200 nových predplatiteľov.

Máme rôzne typy predplatného, print alebo digital, či kombináciu oboch… A tiež štedré predplatné. 

Rozpočet na rok 2024 je 29 tisíc €. 

Naším cieľom je, aby sme z každého zo štyroch čísel dokázali predať 500 kusov.: 350 cez predplatiteľov, 150 cez priamy predaj (kostoly, e-shop, na podujatiach SLH…) To by nám pri cene 9,90 €  na číslo (zvyšujeme cenu o 2 €) spravilo 20 000 €. Zvyšok by sme snáď dokázali utiahnuť, ak by si Verbum našlo aj viac digitálnych predplatiteľov a tiež vlastných donorov, tak ako ich majú aj naše ostatné projekty (Hanusove dni, Konzervatívny summit, formačno-akademický program, Ženská katolícka konferencia, atď.)

NA ČO MI JE KRESŤANSKÁ KULTÚRA

Väčšina ľudí (či už kresťanov alebo sekulárnych) to vyhodnocuje tak, že na intelektuálne mudrovanie nemá čas, pretože v živote sú predsa dôležitejšie veci (materiálne zabezpečenie, rodina, kariéra, šport, iné záujmy). Tu sa argument nemá čoho chytiť, apriori sa neberie vážne. 

Nekultúrnosť však má dôsledky. Nechajme prehovoriť jedného zo zakladateľov Verbumu, írečitého Ladislava Hanusa: „Tu nemôže byť reči o kultúrnosti…Človek, ktorý žije iba z výseku skutočnosti a kŕčovite sa uzaviera proti priamemu vplyvu pravdy celej, je úbohá troska alebo obluda. Darmo sa … prednesie vec podstatne, v úplnej pravdivosti. Zadubený človek rozumie jej len po svojom podľa škáry svojho pohľadu. … Obmedzená myseľ buchne do nej tupým orgánom a zočí len najbližšiu časť, spotvorí všetko“ (Hanus, O kultúre a kultúrnosti, s. 76).

Takže tu je odpoveď. Kresťanská kultúra ti pomáha byť lepším, plnším človekom.  Ak nechceš mať obmedzenú myseľ, ak ti záleží na pravde a si otvorený aj Pravde zjavenia…potom si naša cieľovka. 

Verbum chce pomáhať rásť v kultúrnosti, byť jedným z mnohých neformálnych vzdelávateľov, pomáhať formovať (čitateľa) v „jemnejšiu a vyššiu bytosť“, pre „šľachetnejší spôsob života“, pre „otvorenie vnútra pre vzácne duchovné bohatstvo sveta“ (Hanus, s. 67).

No a Verbum napomáha aj vytváraniu komunity premýšľajúcich kresťanov. Ku každému číslu robíme podujatie Verbum talkshow, kde pozývame našich terajších (aj budúcich) čitateľov.

ČO SA DÁ VO VERBUME VLASTNE ČÍTAŤ?

Naším ťažiskovým formátom sú eseje, ale v časopise nájdete aj štúdie, glosy, reportáže, rozhovory, recenzie, poéziu či výtvarné umenie. Ideme do hĺbky, mapujeme kresťanskú kultúru, osobitne tú slovenskú, riešime teológiu, filozofiu, históriu, politiku, umenie, ale nevyhýbame sa ani aktuálnym témam, ktoré rezonujú v Cirkvi alebo v spoločnosti. Zároveň sa snažíme písať ľahkým perom a  byť prístupní širšiemu čitateľskému okruhu. Určite si na svoje prídu študenti, učitelia, profesori, katechéti, kňazi, umelci, i predstavitelia verejného života… Skrátka čitatelia s intelektuálnym záujmom o kresťanstvo, spoločnosť a kultúru. Našou snahou je oslovovať nové generácie a prenášať tradíciu ďalej.   

V roku 2023 sme vydali štyri čísla na tieto témy:  Benediktov odkaz  a 30. rokov Slovenska, Odpoveď na sekularizáciu (prečo je a čo s tým), Návrat k prírode (k fenoménu záchrany planéty a eko-bio katolíckou optikou) a Katolícka moderna, stále moderná? (90 rokov od katolíckej moderny). A k tomu aj viacero aktuálnych i nadčasových textov, recenzií a rozhovorov (s dominikánom Gregory Maria Pineom, s Mary Eberstadtovou, s maliarom Stanislavom Ondrušom…).

V tomto roku pripravujeme číslo ku zmyslu kresťanskej kultúre a odkazu Ladislava Hanusa (30 rokov od smrti Ladislava Hanusa), o tom, aká je viera nových mladých generácii, o tom, ako by na otázku What is a woman? odpovedala Panna Mária a o katolíckej kultúre strednej Európy. A samozrejme kopec recenzií, rozhovorov, esejí a podobne. 

ČO PONÚKAME NAŠIM NOVÝM PREDPLATITEĽOM?

  1. V prvom rade Verbum.
  2. Vychádzame 4x ročne.
  3. Jedno číslo má približne 90 strán, da sa čítať v krásnom papierovom vydaní, ale aj na webe, alebo aj aj (podľa druhu predplatného).
  4. Na webe publikujeme tiež každý týždeň aspoň jeden nový text a tiež každý týždeň píšeme newsletter.  Web je bohatší ako print, má preto zmysel získať prístup k obom. Na webe je pre predplatiteľov tiež dostupný archív Verbumu od r. 1946.

....a navyše

Každému, kto nám pošle niečo nad rámec predplatného, pošleme pozvánku na jednu Verbum talkshow grátis.

Každému, kto sa hecne a objedná si štedré predplatné (99 €/ročne), darujeme bezplatný vstup na všetky Verbum talkshow v roku 2024. 

A kto sa hecne ešte viac, a rozhodne sa Verbum podporiť sumou viac než 100 €, tak tomu pribalíme aj knihu Scotta Hahna Je to dôstojné a správne.

Tak čo, necháš nás VERBUM zabaliť? Alebo pomôžeš Verbumu nielen prežiť, ale aj rásť a staneš sa jedným z 200 nových predplatiteľov?!

Už máme 109 predplatiteľov.
54.5%

0

200