VERBUM

Redakcia

Juraj Šúst, šéfredaktor

Vyštudoval filozofiu na Trnavskej univerzite. Od r. 2011 je predsedom Spoločenstva Ladislava Hanusa. Stojí za festivalom Hanusove dni. Je šéfredaktorom časopisu Verbum, dramaturgom publicistickej relácie RTVS Do kríža, vystupuje v relácii Reflektor na Rádiu Devín. Angažuje sa ako pro-life aktivista. Je ženatý, s manželkou Lenkou majú 5 detí.

Boris Bartho, člen redakcie

Vyštudoval právo vo Viedni a Dijone, v súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na univerzite v rakúskom Wiener Neustadte. Od r. 2011 je členom predsedníctva Spoločenstva Ladislava Hanusa. Zaujíma sa o témy súvisiace so vzťahom kresťanskej viery k modernému mysleniu a súčasnej spoločnosti.

Veronika Bočkayová, sociálne siete

Vyštudovala Nemecký jazyk a literatúru a britské a americké štúdia. Teraz pracuje pre Spoločenstvo Ladislava Hanusa, kde sa venuje komunikácii, fundraisingu a košickej komunite SLH.

Michal Čop, člen redakcie

Pôsobí ako redaktor Denníka Štandard. Je členom Spoločenstva Ladislava Hanusa a dramaturgom festivalu Košické Hanusove dni. Vyštudoval politológiu. Je ženatý, má štyri deti, žije v Snine.

Jozef Gáborík, web

Fullstack developer, ktorý sa zameriava na jazyk Python. Svoju prvú stránku vytvoril na základnej škole a odvtedy s programovaním neprestal.

Jana Gavalda, dizajn

Jana Gavalda Bellanová vyštudovala vizuálnu komunikáciu v ateliéri docenta Chomu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V súčasnosti pôsobí v Bratislave. Venuje sa grafickému dizajnu kníh, tlačovín a webových stránok.

Andrej Gejdoš, člen redakcie

Vyštudoval slovenský jazyk a literatúru a latinský jazyk. Zaoberá sa dejinami literatúry, históriou a pedagogikou. Momentálne vedie eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Pochádza zo Šurian, žije v Bratislave.

Ladislav Hollý, zodpovedný redaktor

Vyštudoval Históriu na Univerzite Komenského v Bratislave. Absolvoval semestrálne študijné pobyty na Karlovej Univerzite a Univerität Leipzig.

Timotej Križka, člen redakcie

Študoval na Filmovej fakulte Vysokej škole múzických umení. Je slobodným umelcom, ktorý sa venuje práci s obrazom a slovom. Jeho základnou témou je hľadanie ľudskej identity v konotácii s vnútornou slobodou, pričom v jeho chápaní sloboda nie je anarchiou, ale smerovaním ku kozmu ako opaku chaosu. Je otcom dvoch detí a miluje ranný svit v Bratislave.

Michal Malatinský, člen redakcie

Pochádza z Bratislavy. Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Neskôr na rovnakej fakulte absolvoval doktorandské štúdium v odbore teória a dejiny štátu a práva, počas ktorého sa zaoberal retribúciou na Slovensku.

Ján Tkáč, kreatívny manažér

Študoval hudbu na Univerzite Komenského a na University of Cambridge. Filozofii sa venoval v Kolégiu Antona Neuwirtha a na letných kurzoch v Princetone (Witherspoon) a Michigane (Acton), či v Poľsku (Centrum Jána Pavla II.) Bol vedúcim komunikácie v pápežskej nadácii ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi a dnes pôsobí ako poradca europoslankyne Miriam Lexmann a tiež ako konzultant pre hudobné vzdelávanie v súkromnej škole Citadela.

Samuel Trizuljak, člen redakcie

Po štúdiách na Cambridgei, v Heidelbergu a v Oxforde dnes pokračuje v štúdiu dejín politického myslenia ako doktorand na Karlovej univerzite v Prahe. Pre KAN a SLH vedie kurzy z histórie a ako speechwriter pracuje pre ministra obrany Jaroslava Naďa.