VERBUM

Uwe Michael Lang

Otec Uwe Michael Lang, rodák z nemeckého Norimbergu, je kňazom Oratória svätého Filipa Neriho v Londýne. Doktorát získal z teológie na Oxfordskej univerzite a vyučuje cirkevné dejiny na Mater Ecclesiae College (St Mary's University v Twickenhame) a na Allen Hall Seminary v Londýne. Je spolupracovníkom Maryvale Institute v Birminghame a hosťujúcim členom Liturgického inštitútu v Mundeleine (v štáte Illinois v USA). Je korešpondujúcim členom združenia Neuer Schülerkreis Joseph Ratzinger/Papst Benedikt XVI., členom rady Henry Bradshaw Society, členom predstavenstva Society for Catholic Liturgy a redaktorom časopisu Antiphon: Journal for Liturgical Renewal.

Ďalšie texty