VERBUM

Peter Weinciller

Študoval herectvo na Konzervatóriu v Košiciach a na Katedre divadelnej réžie a dramaturgie VŠMU v Bratislave. Neskôr si svoje štúdiá doplnil na Pápežskom inštitúte Jána Pavla II. pri Lateránskej univerzite v Ríme. Je režisérom a riaditeľom divadla Teatro Colorato. Takisto pedagógom Katedry herectva Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave.

Ďalšie texty