VERBUM

Michal Hospodár

Je kňazom Košickej eparchie. Vyučuje pastorálnu teológiu a ďalšie predmety na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity. Je predsedom Spolku svätých Cyrila a Metoda a šéfredaktorom Gréckokatolíckeho kalendára, v minulosti bol hovorcom Košickej eparchie. Má tri dospelé deti a s manželkou žije v Košiciach.

Ďalšie texty