VERBUM

Martin Jonák

Získal doktorát v odbore fyzika na Univerzite v Heidelbergu.

Ďalšie texty