VERBUM

Mária Mitríková

Študovala aplikovanú matematiku na FMFI UK a grafiku na VŠVU v Bratislave. Rada chodí, najradšej po Slovensku a po horách. Pôsobí ako dobrovoľníčka v Slovenskom skautingu. S manželom a dvoma deťmi žije v Bratislave.

Ďalšie texty