VERBUM

Ladislav Hollý

Študoval históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je členom Spoločenstva Ladislava Hanusa, kde pracoval ako zodpovedný redaktor časopisu Verbum.

Ďalšie texty

Foto: Pixabay / ELG21