VERBUM

Hermana Jaroslava Matláková

Pochádza z Ludrovej pri Ružomberku. Je členkou Kongregácie milosrdných sestier sv. Vincenta – satmárok (SMVS). Vyštudovala katolícku teológiu a slovenský jazyk. Momentálne je doktorandkou na KU v odbore žurnalistika.

Ďalšie texty