VERBUM

František Bartek

František Bartek študoval filozofiu na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Je absolventom Kolégia Antona Neuwirtha a členom Spoločenstva Ladislava Hanusa, pre ktoré neskôr aj pracoval. Pôsobil aj ako asistent poslankyne Národnej rady SR. Momentálne študuje teológiu manželstva a rodiny na Medzinárodnom pápežskom inštitúte v Trumau.

Ďalšie texty