VERBUM

Dmitrij Olšovský

Pochádza z bieloruského Minska, od deviatich rokov žije na Slovensku. Je členom spoločenstva Efata v Považskej Bystrici. Vyštudoval katolícku teológiu na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracuje pre Spoločenstvo Ladislava Hanusa a Nadáciu Fides et Ratio. S manželkou a dcérou žije v Bratislave.

Ďalšie texty

Foto: Pixabay / jaefrench