VERBUM

Brandon McGinley

Katolícky spisovateľ a rečník pôsobiaci v Pittsburghu, Pensylvánii. Jeho texty boli publikované vo významných periodikách, medzi inými vo Washington Post, First Things, the Catholic Herald, Plough a The Lamp. Je autorom knihy Márnotratná cirkev: obnova katolíckej tradície v časoch úpadku. Prednáša po celých Spojených štátoch o katolíckom rodinnom živote, priateľstve, obnove Cirkvi a ďalších témach. V roku 2010 úspešne ukončil štúdium na Princetonskej univerzite. S manželkou Katie majú päť detí.

Ďalšie texty