VERBUM

Alžběta Janečková

Dokončuje štúdium bakalárskeho odboru európske štúdiá na University College London, kde sa zameriava na francúzštinu, maďarčinu a stredoeurópsku históriu. Počas štúdia strávila semester v Štrasburgu a semester v Budapešti a absolvovala stáže v medzinárodných inštitúciách ako OECD a EÚ i v českej štátnej správe. Po obhájení bakalárskej práce na tému zásahov štátu do mestskej politiky v 17. storočí v Košiciach a Štrasburgu plánuje presunúť sa z Londýna do Oxfordu, kde je prijatá na magisterský odbor migračné štúdiá.

Ďalšie texty