VERBUM

Joseph Pearce: Bilbova pouť. Objevujeme tajemství Hobita

Foto: Christianitas.cz

Joseph Pearce je anglický spisovateľ a katolícky verejný intelektuál, dnes pôsobiaci najmä v inštitúciách v USA. V minulosti bol činný v britskej extrémne pravicovej politickej strane Národný front a podieľal sa na vydávaní publikácií hlásajúcich rasovú nenávisť, za čo bol aj dvakrát odsúdený a väznený. Pri svojom druhom pobyte vo väzení v druhej polovici osemdesiatych rokoch konvertoval na katolicizmus a odvrhol svoje predošlé politické postoje. Je autorom veľkého počtu kníh vrátane životopisov J. R. R. Tolkiena, C. S. Lewisa, Hilaira Belloca, G. K. Chestertona či Alexandra Solženicyna.

Svoradov – Dejiny katolíckeho internátu v 20. storočí

Koncom roka 2022 oslávil bratislavský vysokoškolský internát Svoradov 100 rokov existencie. Pri tejto príležitosti sa konala vedecká konferencia a viacero vydarených sprievodných kultúrnych, športových aj duchovných podujatí. Po roku sa nám do rúk dostáva obsiahla 450 stranová publikácia, ktorá je zatiaľ najsystematickejším zhrnutím toho, čo pre slovenský katolicizmus a vysokoškolské študentstvo predstavuje fenomén Svoradova.