VERBUM

Michael J. Kopanic

Narodil sa 1. decembra 1954 v Youngstowne v Ohiu. V súčasnosti je docentom histórie a koordinátorom kurzu európskych dejín 20. storočia na University of Maryland. Popri pedagogickej práci sa venuje redigovaniu zborníkov a časopisov so zameraním na dejiny Slovenska v 20. storočí. Ovláda aj slovenčinu, jazyk svojich predkov.

Ďalšie texty