Verbum
VERBUM 1200x628

Andrej Matis

Andrej Matis vyštudoval husle na VŠMU v Bratislave. Počas štúdia pôsobil v komornom súbore Mucha Quartet. Následne vyštudoval teológiu na Pontificia Università della Santa Croce v Ríme, kde v súčasnosti pracuje na dizertačnej práci z filozofie. Od roku 2009 bol numerárom Opus Dei a v septembri 2020 bol vysvätený za kňaza.

Texty autora