VERBUM

Útecha zarmútených

Cancel culture v katolíckych kruhoch. Hravo-drzý text Samuela Trizuljaka o tvorbe Simy Magušinovej z minulého čísla vzbudil doteraz jednoznačne najväčší rozruch. Z Verbum okruhu debatovali skoro všetci, emócie našponované, zrážky neodvratné. Autor len tak tak unikol výzvam na súboj i verejnému lynču. Zato jeho druhý, vážnejší text o chýbajúcej tolerancii čitateľské reakcie nevzbudil.  

Iný kraj, iný mrav. V Prahe sa konalo kontinentálne zasadnutie Synody o synodalite. Ako si všimol Dariusz Żuk-Olszewski,  zo 153 kostolov tohto mesta synodálnym otcom nevyhovoval ani jeden. Biskupi omšu radšej slúžili v kongresovej sále hotela. 

Prezidentské voľby v Česku. Náznaky náboženskej obrody na sever od nás. Česká republika zvažuje vyhlásiť 29. jún za štátny sviatok.

Prezidentské voľby v Česku po druhé. V druhom kole si voliči vyberali medzi dvoma komunistami. Nad členom civilnej kontrarozviedky ŠTB s krycím menom Bureš vyhral člen vojenskej rozviedky s krycím menom Pávek, ktorý mal vďaka priateľom zo ZSSR podľa vlastných slov hneď od začiatku správny postoj k „bratskej pomoci“ a na škole pre vojenských špiónov stranícky riešil sympatizantov disidentskej akcie Niekoľko viet. Ako povedala naša pani prezidentka: „Slušnosť a pravdovravnosť nie je slabosťou, ale je silou, ktorá môže viesť k víťazstvu a to dokonca aj v politike.“ 

Zaneprázdnení poslanci EU. Výbor Európskeho parlamentu pre občianske slobody vydal vážnu správu, v ktorej odporúča Slovensku obsadzovať LGBTIQ+ postavy do hraných filmov. Za bývalého režimu to tiež skúšali s traktoristkami, dojičkami … A potom prišiel na scénu Zdeněk Troška. 

Ratzingerova mačka. Aktuálne viacero publikácii zosnulého pontifika Benedikta XVI. naberá na popularite. V tejto súvislosti dávame do pozornosti aj knihu „Joseph and Chico“, s úvodom koho iného ako arcibiskupa Gänsweina.  Zaznamenáva neopomenuteľnú stránku osobného života pápeža – jeho vzťah s mačkami.

Jeden deň prisťahovalca v hlavnom meste. Prebudí sa v prenajatom byte na ulici Dr. Vladimíra Clementisa. MHDčkou som sa odvezie na Námestie Hraničiarov. Vo svojej obľúbenej kaviarni si uchlipne z kávy a začne čítať: „Ulica dr. Jozefa Tisu vo Varíne ostáva nepremenovaná.“  Ešteže večer ide na párty ku kolegovi, ktorý býva na Leninovej vo Veľkých Úľanoch.

Jakubisko. Po slovenského Felliniho si prišla Zubatá. Zato Perinbaba nestarne. Čo scéna, to bláznivý nápad až do poslednej sekundy, kedy sa svadobná veselica zmení na disco … 

Pokus o zmierenie. Ešte raz k diskusii okolo Ulice dr. Jozefa Tisu vo Varíne. Čo tak kompromisný názov, a to premenovanie na ulicu Tisovú? Rovnomenná obec sa nachádza v Českej republike a ide aj o nezriedkavé slovenské priezvisko.

Čo na to Sibyla? Študentstvo, dekanstvo a prorektorstvo filozofickej fakulty najstaršej slovenskej univerzity sa podujalo identifikovať kľúčový problém dneška – a síce ako vymiesť mužstvo z jazyka slovenského.  Ako povedal dekan Zouhar: „Nerovnakosť práv žien, mužov, ale aj ďalších rodov a pohlaví je veľmi citeľná.“

Kolektív autorov

Mládenci a panny, starci i junáci.

Ďalšie texty z rubriky

Tento článok sme pre vás odomkli

Ak si toho chcete prečítať viac vyberte si jedno z platených členstiev.