STRÁNKA JE V TESTOVACEJ PREVÁDZKE.

Halíkovský moment cirkvi

Korona kríza, ktorá pretrváva už skoro dva roky, priniesla nielen veľa bolesti a frustrácie, ale spolu s nimi aj mnohé duchovné dary a povzbudenia. S obmedzením sviatostného života prišiel impulz pre hlbšie pochopenie jeho hodnoty. S potrebou starostlivosti o chorých, núdznych a osamelých prišli príležitosti pre skutky lásky a služby blížnym. Viacerí kňazi, zasvätení aj laici práve vďaka kríze objavili zmysel pre sviatostný život viery aj dôležitosť služby blížnym a stali sa inšpiráciou a povzbudením pre druhých. Kríza tiež priniesla príležitosť, ktorú by sme možno nečakali: Mnohí ľudia, ba priam najmä neveriaci, vďaka kríze objavili takmer zabudnutý pojem „spoločného dobra“. A vďaka laickým iniciatívam, ktoré sa zasadzovali za obnovenie verejných bohoslužieb, kríza umožnila vniesť do spoločnosti argument, ktorý máme dnes tendenciu opomínať aj v kresťanskom svete, že náboženstvo nie je len súkromnou záležitosťou alebo voľnočasovým hobby, ale podstatnou súčasťou spoločného dobra spoločnosti. 1 Múdrosť je v ľudskom živote rodnou sestrou skúšky. Za uplynulý rok treba byť Bohu vďačný a do budúcnosti pozerať s nádejou.

Zároveň však nemožno prehliadať viaceré varovné signály, ktoré ukazujú, že Cirkev aj na Slovensku môže čoskoro naplno prežívať svoj „halíkovský moment“. Ten spočíva v negácii duchovného deficitu z nemožnosti pristupovania k sviatostiam, ba priam v pozitívnom hodnotení tohto deficitu, ktorého absencia sa vníma ako príležitosť pre duchovný rast, 2 prípadne ako „symbolické gesto a vzácna inšpirujúca skúsenosť“ 3 potrebná pre rozvoj nových, netradičných foriem viery. Slovami Tomáša Halíka: „Musíme s našou vierou prekročiť doterajšie inštitucionálne, ale predovšetkým mentálne hranice a vyjsť do sveta hľadajúcich ako spoluhľadajúci. Nie preto, aby sme sa lacno „modernizovali“, prispôsobili a rozpustili vo svete svoju identitu, ale preto, aby sme sa stali zrozumiteľnými a vierohodnými partnermi v dialógu, obohacovali druhých a nechali sa nimi obohacovať.“ 4 Nie je ale práve sviatostný život podmienkou katolíckej identity?

Na dočítanie tohoto článku potrebujete mať aktIvované PREDPLATNÉ

Časopis Verbum tvoríme pre ľudí, ktorí majú záujem o kvalitné čítanie a diskusiu. Chceme totiž budovať komunitu čitateľov, ktorí budú spolu s nami tvorcami kultúry a kultúrnosti. Vyberte si, prosím, typ predplatného. Získate tak prístup k zamknutým textom a dozviete sa o našich novinkách ako prví.

  1. Napr.: Veľkonočná výzva, Absolútny zákaz spovedania a bohoslužieb na Slovensko nepatrí! []
  2. Radoslav Šaškovič: Prekáža mi liberalizmus navlečený do husličkového ornátu (rozhovor). Denník Postoj. 3.6. 2021. []
  3. Teológ Halík: Zaháňať vírus obrazom Bohorodičky? Nezamieňajme si vieru s mágiou (rozhovor). Denník N. 10.04.2020. []
  4. Ibid. []
Vyštudoval filozofiu na Trnavskej univerzite. Od r. 2011 je predsedom Spoločenstva Ladislava Hanusa. Stojí za festivalom Hanusove dni. Je šéfredaktorom časopisu Verbum, dramaturgom publicistickej relácie RTVS Do kríža, vystupuje v relácii Reflektor na Rádiu Devín. Angažuje sa ako pro-life aktivista. Je ženatý, s manželkou Lenkou majú 5 detí.

Ďalšie texty z rubriky

Tento článok sme pre vás odomkli

Ak si toho chcete prečítať viac vyberte si jedno z platených členstiev.