VERBUM

Inzerát

Toto vydanie časopisu Verbum je venované inzerátu: Hľadá sa slovenský konzervativizmus. Rád by som si dovolil priestor tohto inzerátu trochu rozšíriť a špecifikovať niekoľko ďalších ľubovoľných „hľadá sa“.

Hľadá sa, okrem iného:

1. Jeden národohospodár, ktorý by sa zoznámil s autorom novej konzervatívnej ekonomickej koncepcie amerických republikánov, Orenom Cassom, a zamyslel sa nad tým, čo v našom kontexte malej otvorenej ekonomiky, integrovanej v jednotnom európskom trhu, môžu znamenať heslá o rodine, komunitách a priemysle ako o cieľoch národnej ekonomickej politiky. A bolo by fajn, ak by sa mohol povenovať aj Cassovej hlavnej téme — nadradenosti práce nad spotrebou.1

2. Jeden top diplomat, ktorý by nesníval o kariére na valnom zhromaždení OSN, dokázal by sa vykrúcať minimálne tak ako Szijjártó a bol by ochotný dohodnúť bilaterálne granty na kultúrnu spoluprácu s Poliakmi, Maďarmi a Čechmi tak, ako to tieto krajiny navzájom už roky robia, hoci z nejakého dôvodu bez zapojenia ľudu žijúceho južne od Tatier, ktorý ich od seba navzájom oddeľuje.

3. Jeden človek, ktorý sa obetuje a naučí sa po maďarsky, a ďalší, ktorý sa naučí po poľsky, aby sme mohli túto kultúrnu spoluprácu koordinovať.

4. Jeden kultúrny bojovník, ideálne magister sociológie, ktorý si naštuduje všetky publikácie Marka Regnerusa, Ryana T. Andersona, Mary Eberstadtovej a Stephanie Grayovej a bude k dispozícii do telky a do rádia, keď bude treba ísť podebatovať o skutočnej spoločenskej vede.

5. Jeden človek, ktorý ukecá katolíckych biskupov, aby zriadili jednu teologickú fakultu, zlúčili naše semináre do jedného, ktorý by pôsobil pri fakulte, a vybudovali reálne vzťahy tejto fakulty s Ľvovom, Lublinom, Trumau a americkým trojlístkom Ave Maria University, Franciscan University of Steubenville a University of Dallas.

6. Jeden žid, jeden evanjelik a jeden osvietený ateista, aby sa občas dalo poukázať aj vizuálne, že zdravý rozum nemajú len katolíci.

7. Jeden historik, ktorý by trošku rozumel aj súčasnému ľudskoprávnemu diskurzu, a bol kedykoľvek k dispozícii do telky a do rádia vysvetľovať, že dnešným ekvivalentom holokaustu nie sú neexistujúce poľské anti-LGBT zóny, ale dosť reálne existujúce potratové kliniky, ktoré neraz za viac než symbolických 500 mariek participujú na tom, čo pápež František opakovane nazýva vraždou.

8. Jeden PR manažér, ktorý bude organizovať brigádnikov na sociálnych sieťach, aby sme pod každým hlúpym statusom boli aj my.

9. Jeden človek, ktorý by presvedčil Riša Rybníčka, aby skúsil niekedy dotiahnuť ten koncept slovenského regionalizmu, nech tá naša subsidiarita neostane len v teórii.

10. Jeden človek, ktorý by sa naučil plynule po grécky a po latinsky, a cez nejakú príhodnú fakultu by tieto jazyky začal vracať späť tam, kam patria: do obehu. Bez toho žiadna konzervatívna renesancia nebude.

11. Jeden človek, ktorý by zaviedol mariánske antifóny po latinsky na záver slávenia každej svätej omše, ideálne podľa stredoeurópskej výslovnosti.

12. Veľa sponzorov.

13. Jeden katolícky biskup, ktorý bude ochotný postaviť niekde novú baziliku, kde začneme konečne aj na Slovensku budovať kult Panny Márie Víťaznej. Každoročne tam budeme sláviť Lepanto, Bielu Horu, Viedeň a v rámci repatriácie našich uhorských dejín aj svätú Alžbetu Uhorskú a svätého Štefana. A môžeme aj svätého Václava, aby sa naňho nezabudlo.

14. Jeden kompetentný človek, ktorý by potiahol naše múzeá, zvlášť Duklu a SNP, na úroveň Múzea Varšavského povstania.

15. Niekoľko žien na rôzne súdne, resp. ministerské posty (spravodlivosť, rodina a sociálne veci, zdravotníctvo), ktoré svojím šarmom, právnickým vzdelaním a akademickou publicistickou činnosťou zatienia aj Amy Coney Barretovú, Gudrun Kuglerovú aj Judith Vargovú.

16. Jeden človek, ktorý by sa skamošil s Tristanom Azbejom a vo veľkom by rozbehol slovenskú pomoc prenasledovaným pre vieru vo svete.

Motivačné listy a životopisy alebo na úvod aspoň tematické eseje, komentáre a postrehy nech záujemcovia zasielajú redakcii časopisu Verbum na adresu: Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Svoradova 13, 811 03 Bratislava.

  1. CASS, Oren. The Once and Future Worker. New York and London : Encounter Books, 2018. []

Samuel Trizuljak

Po štúdiách na Cambridgei, v Heidelbergu a v Oxforde dnes pokračuje v štúdiu dejín politického myslenia ako doktorand na Karlovej univerzite v Prahe. Pre KAN a SLH vedie kurzy z histórie a ako speechwriter pracuje pre ministra obrany Jaroslava Naďa.

Ďalšie texty z rubriky

Tento článok sme pre vás odomkli

Ak si toho chcete prečítať viac vyberte si jedno z platených členstiev.