VERBUM

Za Boha alebo za národ? (Úvaha o slovenskom konzervativizme)

Konzervativizmus – to je láska k tradícii a k inštitúciám. Dejiny slovenského národa naprieč 20. storočím sú pomerne turbulentné. Ako konzervatívec máte k dispozícii len málo tradícií a inštitúcií, ktoré by toto obdobie pretrvali a ktorým by ste mohli venovať svoju lásku, opateru a starostlivosť. Nemáte ani najstarší parlament na svete, vaša ústava nie je obzvlášť geniálnym dielom politického myslenia otcov zakladateľov, nemáte tradíciu národnej inteligencie siahajúcu do raného novoveku. Avšak, jedna z mála vecí, ktorú máte, je katolicizmus: jeho prítomnosť a formatívny vplyv naprieč slovenským 20. storočím je nepopierateľný.

Katolicizmus je významným činiteľom tak v poľských, ako aj v slovenských dejinách. Vplyv katolicizmu je kľúčový predovšetkým s ohľadom na zápas so strašidlom komunizmu: kým v Poľsku sa symbolom odporu voči komunistickému režimu stal, popri Solidarite, práve Ján Pavol II., na Slovensku to bola bezkonkurenčne podzemná Cirkev pod vedením biskupa Jána Chryzostoma Korca a dua Silvester Krčméry a Vladimír Jukl. Laické spoločenstvo Rodina, ktoré toto duo založilo a viedlo, sa stalo centrom života podzemnej Cirkvi. Slovenský aj poľský katolicizmus sa z komunizmu vynára do slobody 90. rokov s nemalým spoločenským kreditom. S pohľadom na toto zdieľané dedičstvo sa dnes núka otázka. Ako to, že v Poľsku 30 rokov po páde železnej opony politicky dominuje konzervativizmus, kým Slovensko prežíva, slovami komentátora Jaroslava Danišku, svoj liberálny moment?

Na dočítanie tohoto článku potrebujete mať aktIvovanÝ JEDEN z TYPOV PREDPLATNÉHO Digital, Premium alebo štedré predplatné.

Časopis Verbum tvoríme pre ľudí, ktorí majú záujem o kvalitné čítanie a diskusiu. Chceme totiž budovať komunitu čitateľov, ktorí budú spolu s nami tvorcami kultúry a kultúrnosti. Vyberte si, prosím, typ predplatného. Získate tak prístup k zamknutým textom a dozviete sa o našich novinkách ako prví.

Samuel Trizuljak

Po štúdiách na Cambridgei, v Heidelbergu a v Oxforde dnes pokračuje v štúdiu dejín politického myslenia ako doktorand na Karlovej univerzite v Prahe. Pre KAN a SLH vedie kurzy z histórie a ako speechwriter pracuje pre ministra obrany Jaroslava Naďa.

Ďalšie texty z rubriky

Tento článok sme pre vás odomkli

Ak si toho chcete prečítať viac vyberte si jedno z platených členstiev.