STRÁNKA JE V TESTOVACEJ PREVÁDZKE.

Za Boha alebo za národ? (Úvaha o slovenskom konzervativizme)

Konzervativizmus – to je láska k tradícii a k inštitúciám. Dejiny slovenského národa naprieč 20. storočím sú pomerne turbulentné. Ako konzervatívec máte k dispozícii len málo tradícií a inštitúcií, ktoré by toto obdobie pretrvali a ktorým by ste mohli venovať svoju lásku, opateru a starostlivosť. Nemáte ani najstarší parlament na svete, vaša ústava nie je obzvlášť geniálnym dielom politického myslenia otcov zakladateľov, nemáte tradíciu národnej inteligencie siahajúcu do raného novoveku. Avšak, jedna z mála vecí, ktorú máte, je katolicizmus: jeho prítomnosť a formatívny vplyv naprieč slovenským 20. storočím je nepopierateľný.

Katolicizmus je významným činiteľom tak v poľských, ako aj v slovenských dejinách. Vplyv katolicizmu je kľúčový predovšetkým s ohľadom na zápas so strašidlom komunizmu: kým v Poľsku sa symbolom odporu voči komunistickému režimu stal, popri Solidarite, práve Ján Pavol II., na Slovensku to bola bezkonkurenčne podzemná Cirkev pod vedením biskupa Jána Chryzostoma Korca a dua Silvester Krčméry a Vladimír Jukl. Laické spoločenstvo Rodina, ktoré toto duo založilo a viedlo, sa stalo centrom života podzemnej Cirkvi. Slovenský aj poľský katolicizmus sa z komunizmu vynára do slobody 90. rokov s nemalým spoločenským kreditom. S pohľadom na toto zdieľané dedičstvo sa dnes núka otázka. Ako to, že v Poľsku 30 rokov po páde železnej opony politicky dominuje konzervativizmus, kým Slovensko prežíva, slovami komentátora Jaroslava Danišku, svoj liberálny moment?

Na dočítanie tohoto článku potrebujete mať aktIvované členstvo Digital, alebo Premium

Časopis Verbum tvoríme pre ľudí, ktorí majú záujem o kvalitné čítanie a diskusiu. Chceme totiž budovať komunitu čitateľov, ktorí budú spolu s nami tvorcami kultúry a kultúrnosti. Vyberte si, prosím, typ predplatného. Získate tak prístup k zamknutým textom a dozviete sa o našich novinkách ako prví.

Po štúdiách na Cambridgei, v Heidelbergu a v Oxforde dnes pokračuje v štúdiu dejín politického myslenia ako doktorand na Karlovej univerzite v Prahe. Pre KAN a SLH vedie kurzy z histórie a ako speechwriter pracuje pre ministra obrany Jaroslava Naďa.

Ďalšie texty z rubriky

Tento článok sme pre vás odomkli

Ak si toho chcete prečítať viac vyberte si jedno z platených členstiev.