VERBUM

Podoby katolíckej formácie vysokoškolákov na Slovensku

Pokiaľ sa rozprávame o katolíckom rozume, nemožno obísť jeden z najlepších spôsobov, ako rozum kultivovať – univerzitné štúdium. Aspoň donedávna by o tvrdení, že univerzitné štúdium je hlavným pilierom rozvíjania rozumových schopností, snáď nikto nepochyboval. Korene idey univerzity sú kresťanské, sú originálnym výtvorom stredoveku a nikde v celom antickom svete nenachádzame tento spoločenský útvar s jeho výsadami, pevným učebným poriadkom a stupňami štúdia.1 Univerzity sa, samozrejme, postupom času vyvíjali a menili, v modernej dobe sa od kresťanstva a Katolíckej cirkvi odpútavali, určité prepojenia však medzi nimi nachádzame do dnešných dní. V tomto texte sa chcem zamerať na jednu konkrétnu podobu slovenského katolicizmu, ktorú budem nazývať katolícka formácia vysokoškolákov. Pri spojení Slovenska, katolicizmu a univerzít možno hovoriť o veľkom množstve zaujímavých tém z rozličných období našich dejín. Významnou bola napríklad historická jezuitská Trnavská univerzita zo 17. storočia či zaujímavá spišskokapitulská skupina kňazov – intelektuálov
z 20. storočia. V tomto texte sa však zameriam len na jednu špecifickú vetvu spojenia slovenského vysokoškolského prostredia s katolicizmom. Po skoro celé 20. storočie sa totižto dejinami Slovenska vinie vitálny prúd katolíckej formácie vysokoškolákov, ktorý mal pre dejiny našej krajiny dôležitý význam. 

V roku 1948 som letoval na Sliači. Zišli sme sa tam viacerí Svoradovčania a bol tam aj riaditeľ Svoradova dr. Eugen Filkorn. Každé odpoludnie sme sa schádzali na milé rozhovory. My Svoradovčania sme boli zvedaví, ako sa vlastne zrodila myšlienka zriadenia Svoradova a tiež na to, ako sa potom uskutočnila. Mali sme teraz jedinečnú príležitosť dozvedieť sa to. Pán riaditeľ nám ochotne o tom rozprával.2

Na dočítanie tohoto článku potrebujete mať aktIvovanÝ JEDEN z TYPOV PREDPLATNÉHO Digital, Premium alebo štedré predplatné.

Časopis Verbum tvoríme pre ľudí, ktorí majú záujem o kvalitné čítanie a diskusiu. Chceme totiž budovať komunitu čitateľov, ktorí budú spolu s nami tvorcami kultúry a kultúrnosti. Vyberte si, prosím, typ predplatného. Získate tak prístup k zamknutým textom a dozviete sa o našich novinkách ako prví.

  1. CURTIUS, Ernst Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Praha : Triáda, 1998, s. 65. []
  2. SVORADOVČAN. Svoradov. Ontario, Canada : Priatelia Dobrej knihy v Cambridge, 1984, s. 5. []

Andrej Gejdoš

Vyštudoval slovenský jazyk a literatúru a latinský jazyk. Zaoberá sa dejinami literatúry, históriou a pedagogikou. Momentálne vedie eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Pochádza zo Šurian, žije v Bratislave.

Ďalšie texty z rubriky

Tento článok sme pre vás odomkli

Ak si toho chcete prečítať viac vyberte si jedno z platených členstiev.