VERBUM

Medzi zradou a mučeníctvom

Vo svojom úvodnom vystúpení budem sledovať dve línie v Katolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1948 — 1989: líniu spolupráce kňazov s komunistickým režimom a líniu vyznávačov a mučeníkov Cirkvi. Pokúsim sa takto načrtnúť „slovenský príbeh“ tej doby. Samozrejme, že všetky udalosti sa diali v kontexte vtedajšieho Československa.

Dňa 10. júna 1949 bol v Prahe z niektorých kňazov a laikov ustanovený akčný výbor tzv. Katolíckej akcie, na ktorej chceli československí komunisti postaviť tzv. národnú cirkev, nezávislú od Vatikánu.1 V tomto výbore figurovalo viacero exponovaných kňazov zo Slovenska. Komunisti mali v pláne vysvätiť prvých biskupov tejto národnej cirkvi pomocou ruských pravoslávnych biskupov alebo biskupov z Poľskej národnej cirkvi.2 15. júna 1949 vydali biskupi v Československu pastiersky list, ktorý sa mal 19. júna čítať v kostoloch a ktorý odsúdil Katolícku akciu ako schizmatickú. 20. júna vydal pápež Pius XII. dekrét, ktorým každého, kto túto akciu podpísal, prehlasuje za exkomunikovaného. Na Slovensku došlo pri pokuse čítať tento pastiersky list k fyzickým napadnutiam kňazov a ich zatýkaniu. Veriaci odpovedali v desiatkach dedinách obranou svojich kňazov. Došlo pri tom k dramatickým udalostiam, zraneniam, usmrteniam a masovému zatýkaniu veriacich.3 Historik Karel Kaplan však píše, že v rozhodujúcich chvíľach, keď malo zo strany komunistov prísť k pokusu vytvoriť národnú cirkev, vybraní kňazi vždy cúvli.4 Vytvoriť „národnú“ cirkev v Československu sa nepodarilo.

Na dočítanie tohoto článku potrebujete mať aktIvovanÝ JEDEN z TYPOV PREDPLATNÉHO Digital, Premium alebo štedré predplatné.

Časopis Verbum tvoríme pre ľudí, ktorí majú záujem o kvalitné čítanie a diskusiu. Chceme totiž budovať komunitu čitateľov, ktorí budú spolu s nami tvorcami kultúry a kultúrnosti. Vyberte si, prosím, typ predplatného. Získate tak prístup k zamknutým textom a dozviete sa o našich novinkách ako prví.

  1. ŠIMULČÍK, Ján. Združenie katolíckych duchovných Pacem in terris. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2002. []
  2. LETZ, Róbert. Prenasledovanie kresťanov na Slovensku v rokoch 1948 — 1989. In Zločiny komunizmu na Slovensku 1948 — 1989, I. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2001. []
  3. MIKLOŠKO, František. Nebudete ich môcť rozvrátiť. Bratislava : Archa, 1991. []
  4. KAPLAN, Karel. Stát a církev v Československu v letech 1948 — 1953. Brno : Doplněk, 1993. []

František Mikloško

Narodil sa v Nitre. V roku 1971 ukončil Prírodovedeckú fakultu UK, odbor matematika. V rokoch 1969 až 1989 sa angažoval v tzv. tajnej cirkvi. V rokoch 1990 až 2010 bol poslancom v slovenskom parlamente. Dnes sa venuje publicistike. Je ženatý, žije v Bratislave.

Ďalšie texty z rubriky

Tento článok sme pre vás odomkli

Ak si toho chcete prečítať viac vyberte si jedno z platených členstiev.