VERBUM

Mariánska úcta a tragickosť slovenských dejín

Čo je podstatným znakom slovenskej identity, ktorý treba poznať, uchovať a rozvíjať?  Náboženstvo? Vzťah k národu? Alebo vzťah k miestu, slovenské hory, na ktoré sú Slováci takí hrdí? Alebo situovanie Slovenska ako mostu medzi Východom a Západom?  Na každom z uvedených návrhov nájdeme črtu, ktorá sa zapísala do identity Slovenska. Ale zdá sa mi, že ani jeden z nich nevystihuje Slovensko tak charakteristicky ako mariánska úcta. Práve v úcte k Sedembolestnej ako odpovede na tragickosť slovenského osudu sa nachádza referenčný bod slovenských dejín.  

Rozmer tragédie, ktorý dozaista nie je vlastný iba Slovensku, sa v našich dejinách neustále opakuje, a preto neprekvapí, že je zapísaný aj do psychológie slovenského človeka. My, Slováci, často trpíme pocitom istej menejcennosti a bezvýznamnosti v porovnaní s druhými národmi. Zároveň máme pocit, že tí druhí sú zodpovední za naše nešťastie a utrpenie. To iné, väčšie národy sú ozajstným subjektom dejín, my sme skôr iba pasívnym prijímateľom ich hier, na ktoré doplácame. Východisková črta slovenskej tragickosti teda spočíva v priamom opaku tragickosti antického hrdinu, ktorý sa púšťa do boja, aj napriek tušeniu smrti, t. z. že naša tragickosť vychádza zväčša z pasívneho znášania utrpenia. Mýtus tisícročného útlaku Slovenska v Uhorsku, nájazdy Tatárov, turecké nebezpečenstvo, národný útlak  v devätnástom storočí, Mníchovská dohoda, komunistická totalita: to všetko boli tragédie, za ktoré Slováci nemohli, v ktorých sa iba ocitli a museli nejako prežiť. Kým iné, väčšie národy zanikli, my sme stále tu, a v tom je najväčší zázrak. Slovenská krčma a slovenská rodina nech sú symbolické vyjadrenia tejto pasívnej znášanlivosti krutého osudu a akoby určitej rezignácie. Krčma, v ktorej sa veľa nadáva na zlý osud, ale málo koná preto, aby sa veci zlepšili. A slovenská rodina, ktorá všetko znesie (aj tú krčmu) a všetko prežije. 

V dejinách slovenskej identity však nachádzame aj historické okamihy vzopätia. Či už je to nábožensko-kultúrna misia Byzantíncov, sv. Cyrila a Metoda v deviatom storočí, alebo bitka pri Viedni v sedemnástom storočí, alebo snahy katolíckych a evanjelických kňazov o kultúrne a politické obrodenie a emancipáciu v devätnástom storočí, alebo dosiahnutie politickej samostatnosti v dvadsiatom storočí, alebo odpor voči Nemecku v Slovenskom národnom povstaní v roku 1944. Avšak, každé vzopätie charakterizoval pomerne rýchly, tragický koniec. Po smrti sv. Metoda boli jeho žiaci z Veľkej Moravy vyhnaní, oslobodenie od tureckého jarma znamenal koniec Trnavskej univerzity. Snahy národovcov, na čele s Ľudovítom Štúrom, o kultúrno-politickú autonómiu Slovenska boli v revolučnom roku 1848 zmarené. Slovenský štát, ktorý vznikol v roku 1939, skončil o šesť rokov, spolu s kapituláciou nacistického Nemecka a s biľagom za odsun viac ako 70 000 Židov. Slovenské národné povstanie bolo po pár týždňoch porazené, a pohľad naň rozdeľuje spoločnosť dodnes. A nakoniec, aj vznik súčasného štátu, v roku 1993, bol spojený s politickou garnitúrou, ktorá  okrem vulgarizácie politického života nezmyla zo seba ani vážne podozrenie, že bola zapletená do únosu syna vtedajšieho slovenského prezidenta. 

Na dočítanie tohoto článku potrebujete mať aktIvovanÝ JEDEN z TYPOV PREDPLATNÉHO Digital, Premium alebo štedré predplatné.

Časopis Verbum tvoríme pre ľudí, ktorí majú záujem o kvalitné čítanie a diskusiu. Chceme totiž budovať komunitu čitateľov, ktorí budú spolu s nami tvorcami kultúry a kultúrnosti. Vyberte si, prosím, typ predplatného. Získate tak prístup k zamknutým textom a dozviete sa o našich novinkách ako prví.

Juraj Šúst

Vyštudoval filozofiu na Trnavskej univerzite. Od r. 2011 je predsedom Spoločenstva Ladislava Hanusa. Stojí za festivalom Hanusove dni. Je šéfredaktorom časopisu Verbum, dramaturgom publicistickej relácie RTVS Do kríža, vystupuje v relácii Reflektor na Rádiu Devín. Angažuje sa ako pro-life aktivista. Je ženatý, s manželkou Lenkou majú 5 detí.

Ďalšie texty z rubriky

Tento článok sme pre vás odomkli

Ak si toho chcete prečítať viac vyberte si jedno z platených členstiev.