STRÁNKA JE V TESTOVACEJ PREVÁDZKE.

Kde je katolícka kaviareň alebo Štyri prekážky na ceste k budovaniu kultúry

„Sartra ste jednoducho museli čítať. Svoju filozofiu písal najmä v kaviarni, preto nie je až taká hlboká, ale zato je viac prenikavá, viac realistická.“ Benedikt XVI 1

Pred pár mesiacmi som si na stránkach Denníka Štandard s radosťou prečítal text môjho cteného priateľa Šimona Sadovského. 2 Zdôrazňoval v ňom, že popri všetkých starostiach o politiku a svetské veci si treba nájsť čas s priateľmi na debaty o živote, pravde a vôbec o všetkých dôležitých otázkach. Úplne s ním súhlasím. Takéto debaty sú aj pre mňa výživou, ktorá ma udržiava pri zdravom rozume a dáva mi kúsok radosti v tomto slzavom údolí. Chcel by som voľne nadviazať na jeho úvahu a poukázať na jeden dôležitý kultúrny fenomén, bez ktorého by takéto rozhovory nikdy neboli možné. Chcel by som poukázať na kaviareň

Bude to text vážny i s trochou licencie. Použijem kaviareň nielen ako miesto, ale aj ako koncept a metaforu. A prostredníctvom obrazu kaviarne poukážem na to, že stretávanie sa, spoločné trávenie času v duchu Pieperovského otia, má kľúčovú úlohu pri vytváraní živej kultúry. Inými slovami chcem povedať, že to, čo nám chýba, je pravidelné stretávanie sa pri činnostiach, ktoré by Roger Scruton – hoci v inom kontexte – nazval činnosťami „bez vážnych úmyslov“. 3

Neostanem však len pri tom, pretože úvaha o kaviarni nám nastolí širšiu otázku, prečo sa kresťanom a konzervatívcom nedarí kultúru tvoriť a sú tak odkázaní len na reagovanie: prispôsobovanie sa či odmietanie kultúry, ktorá okolo nich vzniká.

Na dočítanie tohoto článku potrebujete mať aktIvované členstvo Digital, alebo Premium

Časopis Verbum tvoríme pre ľudí, ktorí majú záujem o kvalitné čítanie a diskusiu. Chceme totiž budovať komunitu čitateľov, ktorí budú spolu s nami tvorcami kultúry a kultúrnosti. Vyberte si, prosím, typ predplatného. Získate tak prístup k zamknutým textom a dozviete sa o našich novinkách ako prví.

  1. BENEDIKT XVI. – SEEWALD, P.: Last Testament: In His Own Words. London : Bloomsbury Publishing Plc., 2016. s. 246. Na Slovensku dostupné pod titulom Benedikt XVI. – SEEWALD, P. Poslední rozhovory. Brno : Vydavateľstvo Barrister & Principal. 2017.[]
  2. SÁDOVSKÝ, Š.: Štúdium počas kultúrnej vojny alebo prečo treba menej čítať noviny. In: Denník Štandard. 30. 10. 2021. Dostupné na internete: https://dennikstandard.sk/129515/studium-pocas-kulturnej-vojny-alebo-preco-treba-menej-citat-noviny.[]
  3. Scruton v poslednej kapitole svojej knihy Estetika hudby parafrázuje Schillera: „Ak však jestvujú činnosti, ktorými sa zaoberáme len kvôli nim samým, svet sa nám navracia a my jemu tiež. Nepýtame sa, na čo tieto činnosti slúžia; sú si sebestačné. Ich súčet tvorí kultúru: tým, že sa nimi zaoberáme, formujeme ľudský svet a pretvárame ho zo systému prostriedkov na systém cieľov, z nedobrovoľného osudu na vyvolený domov.“ SCRUTON, R.: Estetika hudby. Bratislava : Hudobné centrum, 2009, s. 411.[]
Podieľa sa na tvorbe časopisu Verbum v oblasti kreatívy. Študoval hudbu na Pedagogickej fakulte UK a na University of Cambridge. Štúdium hudby dopĺňal filozofiou i teológiou na letných školách a kurzoch v Strednej Európe a v USA. Pracoval v mediálnej a komunikačnej oblasti v rôznych médiách ako redaktor a moderátor, spolupracuje na občianskych, dobročinných a politických kampaniach. Ako hudobný pedagóg spolupracoval so základnou školou Citadela. Jeho texty môžete nájsť v Postoji, Štandarde, denníku SME, či v .týždni. Je bývalým predsedom spoločnosti absolventov Kolégia Antona Neuwirtha a členom Spoločenstva Ladislava Hanusa. Momentálne pôsobí v tíme poslankyne Európskeho parlamentu.

Ďalšie texty z rubriky

Tento článok sme pre vás odomkli

Ak si toho chcete prečítať viac vyberte si jedno z platených členstiev.