VERBUM

Maledivský sneh (výber)

Triptych, Triptych about the return 1

I.

hermeneutika strážcu pobrežia

stvoril ma tesne pred svitaním
potom dokončil evu aj lilit 2
a o päť minút muža

dať si s Ním kávu býva fantastické
o praclíkoch ani nehovorím
a ten Jeho úškrn!

strážim

mám ohnivý meč 
tri blankytné ruky
a dlhé ženské krídla

oni tomu nerozumejú

II.

ALPHABET SÚČASNÉHO 

→ Autokracia
Byrokrati
Cynizmus
Dogmatizmus
Ego
Formalizmus
Grobianstvo
Hektika
Ilúzie
Jalovosť
Klamstvá
Lakomosť
Manipulácia
Nádeje
Oportunizmus
Peniaze
Quasi honor
Rafinovanosť
Sebectvo
Túžby
Úspech
Vízie
Xeroxy
Zrady
&
Y … 

Can LILITH &
Asmodeus 
change 
PUBLIC RELATIONS? 3

III.

вернуться в рай**

strážim,
Strážim…
Každá akcia vyvoláva 
rovnako veľkú reakciu 
opačného smeru alebo sily, 
ktorými na seba pôsobia 
dve telesá, ak sú rovnako 
veľké, ale opačne orientované. 4
(a položil nohu na xylolit
ako do horiacej trávy) 5 

← (približujúci sa HLUK)
Mám ohnivý meč
a tri blankytné…
a krídla … ženské

… povedal: „Miluj 
svojho brata 
ako svoju dušu,
stráž ho ako zreničku 
svojho oka.“ 6
← …“

Je to zrozumiteľné?

Grófov les 7

Grófov les je tam, kde rastú iba duby.
Smreky, javory, jelše a buky sa v ňom nenachádzajú.
Aj keby tam vyklíčil iný strom, jednoducho sa vykorení a presťahuje inam.
Duby medzi seba nikoho nevpustia.
Pán Gróf vedeli, čo robia, múdro to celé zariadili:
vycvičili stromy k homogenite a k rodovej súdržnosti.
V Grófovom lese žijú aj zvieratká: veveričky, sojky, diviaky, ba aj jelene.
(Všetky konzumujú žalude).
Kamzíka v ňom určite nenájdete, pretože miluje skaly, a tie medzi dubmi nerastú.
Po smrti pána Grófa sa niekoľko investorov rozhodlo dubový les vyrúbať
a na jeho mieste postaviť golfové ihrisko.
Duby s tým však nesúhlasili, vzbúrili sa
a všetkých developerov i odvážnejších drevorubačov pozabíjali.
Od tohto tragického činu sa žiaden dospelý v lese neukázal.
Môžu sa tam hrať iba deti.
Na malej čistinke vyrástol kláštor.

  1. Triptych o návrate.[]
  2. Lilit je podľa časti židovskej tradície považovaná za prvú Adamovu ženu, ešte pred Evou. Je zodpovedná za náhle úmrtia rodičiek a čerstvo narodených detí. Lilit sa v židovskej démonológii vníma aj ako zlý duch (sukuba). Podľa inej tradície je zosobnením sexuálnych túžob mužov. Najprv ich zvedie a potom zabije.[]
  3. Môžu Lilit a Asmodeus zmeniť PR? Asmodeus –  démon vyskytujúci sa v deuterokanonickej knihe Tobiáš, Talmude a rôznych spisoch s okultnou tematikou, kde býva stotožňovaný s negatívnymi silami a zlom. Jeho meno pochádza s najväčšou pravdepodobnosťou z perzštiny, z výrazu aēšma-daēva, t. j. démon hnevu, ktorý sa vyskytuje v Aveste.[]

  4. Tretí Newtonov pohybový zákon (zákon akcie a reakcie).[]
  5. Xylolit – cementová ohňovzdorná hmota používaná na dlážky. Citované zo zbierky: VÁLEK, Miroslav: Príťažlivosť. Bratislava, Slovenský spisovateľ, – edícia Klenoty, 1984, s. 64.[]
  6. Logion 25, Tomášovo Evanjelium 38,10b-12a. Úplné znenie výroku: Ježiš povedal: „Miluj svojho brata ako svoju dušu, stráž ho ako zreničku svojho oka.“ Tomášovo Evangelium: LOGION 58 (43,7b-9a) a LOGION 25 (38,10b-12a). In: DUS J.A. – POKORNÝ P. (ed): Neznámá evangelia – Novozákonní apokryfy I. Praha: Vyšehrad. 2001, s. 125.[]
  7. Grófov les je dubový les v katastri obce Lorinčík s mužským karmelitánskym kláštorom.[]

Ďalšie texty z rubriky

Tento článok sme pre vás odomkli

Ak si toho chcete prečítať viac vyberte si jedno z platených členstiev.