VERBUM

Maledivský sneh (výber)

Triptych, Triptych about the return1

I.

hermeneutika strážcu pobrežia

stvoril ma tesne pred svitaním
potom dokončil evu aj lilit ((Lilit je podľa časti židovskej tradície považovaná za prvú Adamovu ženu, ešte pred Evou. Je zodpovedná za náhle úmrtia rodičiek a čerstvo narodených detí. Lilit sa v židovskej démonológii vníma aj ako zlý duch (sukuba). Podľa inej tradície je zosobnením sexuálnych túžob mužov. Najprv ich zvedie a potom zabije.))
a o päť minút muža

dať si s Ním kávu býva fantastické
o praclíkoch ani nehovorím
a ten Jeho úškrn!

strážim

mám ohnivý meč 
tri blankytné ruky
a dlhé ženské krídla

oni tomu nerozumejú

II.

ALPHABET SÚČASNÉHO 

→ Autokracia
Byrokrati
Cynizmus
Dogmatizmus
Ego
Formalizmus
Grobianstvo
Hektika
Ilúzie
Jalovosť
Klamstvá
Lakomosť
Manipulácia
Nádeje
Oportunizmus
Peniaze
Quasi honor
Rafinovanosť
Sebectvo
Túžby
Úspech
Vízie
Xeroxy
Zrady
&
Y … 

Can LILITH &
Asmodeus 
change 
PUBLIC RELATIONS?2

III.

вернуться в рай**

strážim,
Strážim…
Každá akcia vyvoláva 
rovnako veľkú reakciu 
opačného smeru alebo sily, 
ktorými na seba pôsobia 
dve telesá, ak sú rovnako 
veľké, ale opačne orientované.3
(a položil nohu na xylolit
ako do horiacej trávy)4 

← (približujúci sa HLUK)
Mám ohnivý meč
a tri blankytné…
a krídla … ženské

… povedal: „Miluj 
svojho brata 
ako svoju dušu,
stráž ho ako zreničku 
svojho oka.“5
← …“

Je to zrozumiteľné?

Grófov les6

Grófov les je tam, kde rastú iba duby.
Smreky, javory, jelše a buky sa v ňom nenachádzajú.
Aj keby tam vyklíčil iný strom, jednoducho sa vykorení a presťahuje inam.
Duby medzi seba nikoho nevpustia.
Pán Gróf vedeli, čo robia, múdro to celé zariadili:
vycvičili stromy k homogenite a k rodovej súdržnosti.
V Grófovom lese žijú aj zvieratká: veveričky, sojky, diviaky, ba aj jelene.
(Všetky konzumujú žalude).
Kamzíka v ňom určite nenájdete, pretože miluje skaly, a tie medzi dubmi nerastú.
Po smrti pána Grófa sa niekoľko investorov rozhodlo dubový les vyrúbať
a na jeho mieste postaviť golfové ihrisko.
Duby s tým však nesúhlasili, vzbúrili sa
a všetkých developerov i odvážnejších drevorubačov pozabíjali.
Od tohto tragického činu sa žiaden dospelý v lese neukázal.
Môžu sa tam hrať iba deti.
Na malej čistinke vyrástol kláštor.

  1. Triptych o návrate. []
  2. Môžu Lilit a Asmodeus zmeniť PR? Asmodeus –  démon vyskytujúci sa v deuterokanonickej knihe Tobiáš, Talmude a rôznych spisoch s okultnou tematikou, kde býva stotožňovaný s negatívnymi silami a zlom. Jeho meno pochádza s najväčšou pravdepodobnosťou z perzštiny, z výrazu aēšma-daēva, t. j. démon hnevu, ktorý sa vyskytuje v Aveste. []

  3. Tretí Newtonov pohybový zákon (zákon akcie a reakcie). []
  4. Xylolit – cementová ohňovzdorná hmota používaná na dlážky. Citované zo zbierky: VÁLEK, Miroslav: Príťažlivosť. Bratislava, Slovenský spisovateľ, – edícia Klenoty, 1984, s. 64. []
  5. Logion 25, Tomášovo Evanjelium 38,10b-12a. Úplné znenie výroku: Ježiš povedal: „Miluj svojho brata ako svoju dušu, stráž ho ako zreničku svojho oka.“ Tomášovo Evangelium: LOGION 58 (43,7b-9a) a LOGION 25 (38,10b-12a). In: DUS J.A. – POKORNÝ P. (ed): Neznámá evangelia – Novozákonní apokryfy I. Praha: Vyšehrad. 2001, s. 125. []
  6. Grófov les je dubový les v katastri obce Lorinčík s mužským karmelitánskym kláštorom. []

Ján MičkoĎalšie texty z rubriky

Tento článok sme pre vás odomkli

Ak si toho chcete prečítať viac vyberte si jedno z platených členstiev.