VERBUM

Môže byť katolík nacionalistom?

Foto: govisity.com

Vzťah kresťanského náboženstva, v ktorom je každý človek povolaný nasledovať Krista a dôjsť spásy, a nacionalizmu, ktorý je z povahy veci aspoň do určitej miery exkluzívny, predstavuje na prvý pohľad nezmieriteľné napätie. Je univerzálny katolicizmus a partikulárny nacionalizmus naozaj nezosúladiteľný? Ako je potom možné, že moderné dejiny Európy veľmi často dosvedčujú až intímne spojenectvá medzi katolíckym náboženstvom a nacionalizmom, napr. v Írsku, Chorvátsku, Poľsku či aj Slovensku? Na preskúmanie kompatibility týchto dvoch fenoménov prvý pohľad rozhodne nestačí a treba sa do problematiky zahĺbiť viac.

Prvým krokom musí byť vyjasnenie si pojmov. Veľmi často sa možno stretnúť s tým, že nacionalizmus je vnímaný ako niečo negatívne v protiklade k pozitívnemu vlastenectvu. 1 Roger Scruton napríklad nacionalizmus označuje za patologickú formu inak pozitívnej národnej lojality. 2

Ak sa však zahĺbime do príslušnej odbornej literatúry, zistíme, že nacionalizmus je spravidla definovaný primárne ako snaha o to, aby mal národ ako určitý kolektív, ktorý zahŕňa ľudí považujúcich sa za jednu exkluzívnu skupinu a cítiacich voči sebe určitý stupeň spriaznenosti, vlastnú štátnosť. 3 Takto chápaný nacionalizmus je prakticky absolútne nekontroverzný a v ére národných štátov dokonca dominantným legitimizačným princípom veľkej väčšiny súčasných štátov, prinajmenšom v západnom civilizačnom okruhu.

Ďalej sa však budem sústreďovať na iné a rozšírenejšie chápanie nacionalizmu, ktoré napríklad izraelský historik Azar Gat vymedzuje ako lásku a odovzdanosť pre vlastnú etnopolitickú, resp. národnú (v prípade existujúceho národného štátu) komunitu. 4

V nadväznosti na toto chápanie nacionalizmu teda môžeme úvodnú otázku upresniť – môže katolík vôbec v nejakej miere uprednostňovať príslušníkov vlastného národa len z dôvodu národného príslušenstva?

Na dočítanie tohoto článku potrebujete mať aktIvovanÝ JEDEN z TYPOV PREDPLATNÉHO

Časopis Verbum tvoríme pre ľudí, ktorí majú záujem o kvalitné čítanie a diskusiu. Chceme totiž budovať komunitu čitateľov, ktorí budú spolu s nami tvorcami kultúry a kultúrnosti. Vyberte si, prosím, typ predplatného. Získate tak prístup k zamknutým textom a dozviete sa o našich novinkách ako prví.

  1. Ján Pavol II. Pamäť a identita. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2005, s. 71.[]
  2. SCRUTON, Roger. O potřebnosti národů. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011, s. 14.[]
  3. MALATINSKÝ, Michal. Nacionalizmus: definícia a základné teoretické prístupy. IPPR. 4. 9. 2020. Dostupné na internete: https://ippr.sk/s/237-nacionalizmus-definicia-a-zakladne-teoreticke-pristupy.[]
  4. GAT, Azar. Nations : The Long History And Deep Roots of Political Ethnicity And Nationalism. New York : Cambridge University Press, 2013, s. 26.[]
Pochádza z Bratislavy. Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Neskôr na rovnakej fakulte absolvoval doktorandské štúdium v odbore teória a dejiny štátu a práva, počas ktorého sa zaoberal retribúciou na Slovensku.

Ďalšie texty z rubriky

Tento článok sme pre vás odomkli

Ak si toho chcete prečítať viac vyberte si jedno z platených členstiev.