VERBUM

Môže byť katolík nacionalistom?

Foto: govisity.com

Vzťah kresťanského náboženstva, v ktorom je každý človek povolaný nasledovať Krista a dôjsť spásy, a nacionalizmu, ktorý je z povahy veci aspoň do určitej miery exkluzívny, predstavuje na prvý pohľad nezmieriteľné napätie. Je univerzálny katolicizmus a partikulárny nacionalizmus naozaj nezosúladiteľný? Ako je potom možné, že moderné dejiny Európy veľmi často dosvedčujú až intímne spojenectvá medzi katolíckym náboženstvom a nacionalizmom, napr. v Írsku, Chorvátsku, Poľsku či aj Slovensku? Na preskúmanie kompatibility týchto dvoch fenoménov prvý pohľad rozhodne nestačí a treba sa do problematiky zahĺbiť viac.

Prvým krokom musí byť vyjasnenie si pojmov. Veľmi často sa možno stretnúť s tým, že nacionalizmus je vnímaný ako niečo negatívne v protiklade k pozitívnemu vlastenectvu.1 Roger Scruton napríklad nacionalizmus označuje za patologickú formu inak pozitívnej národnej lojality.2

Ak sa však zahĺbime do príslušnej odbornej literatúry, zistíme, že nacionalizmus je spravidla definovaný primárne ako snaha o to, aby mal národ ako určitý kolektív, ktorý zahŕňa ľudí považujúcich sa za jednu exkluzívnu skupinu a cítiacich voči sebe určitý stupeň spriaznenosti, vlastnú štátnosť.3 Takto chápaný nacionalizmus je prakticky absolútne nekontroverzný a v ére národných štátov dokonca dominantným legitimizačným princípom veľkej väčšiny súčasných štátov, prinajmenšom v západnom civilizačnom okruhu.

Ďalej sa však budem sústreďovať na iné a rozšírenejšie chápanie nacionalizmu, ktoré napríklad izraelský historik Azar Gat vymedzuje ako lásku a odovzdanosť pre vlastnú etnopolitickú, resp. národnú (v prípade existujúceho národného štátu) komunitu.4

V nadväznosti na toto chápanie nacionalizmu teda môžeme úvodnú otázku upresniť – môže katolík vôbec v nejakej miere uprednostňovať príslušníkov vlastného národa len z dôvodu národného príslušenstva?

Na dočítanie tohoto článku potrebujete mať aktIvovanÝ JEDEN z TYPOV PREDPLATNÉHO Digital, Premium alebo štedré predplatné.

Časopis Verbum tvoríme pre ľudí, ktorí majú záujem o kvalitné čítanie a diskusiu. Chceme totiž budovať komunitu čitateľov, ktorí budú spolu s nami tvorcami kultúry a kultúrnosti. Vyberte si, prosím, typ predplatného. Získate tak prístup k zamknutým textom a dozviete sa o našich novinkách ako prví.

  1. Ján Pavol II. Pamäť a identita. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2005, s. 71. []
  2. SCRUTON, Roger. O potřebnosti národů. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011, s. 14. []
  3. MALATINSKÝ, Michal. Nacionalizmus: definícia a základné teoretické prístupy. IPPR. 4. 9. 2020. Dostupné na internete: https://ippr.sk/s/237-nacionalizmus-definicia-a-zakladne-teoreticke-pristupy. []
  4. GAT, Azar. Nations : The Long History And Deep Roots of Political Ethnicity And Nationalism. New York : Cambridge University Press, 2013, s. 26. []

Michal Malatinský

Pochádza z Bratislavy. Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Neskôr na rovnakej fakulte absolvoval doktorandské štúdium v odbore teória a dejiny štátu a práva, počas ktorého sa zaoberal retribúciou na Slovensku.

Ďalšie texty z rubriky

Tento článok sme pre vás odomkli

Ak si toho chcete prečítať viac vyberte si jedno z platených členstiev.