VERBUM

Foto: Flickr / Jorge Franganillo

Mojich 30 slovenských katolíckych rokov

Foto: Flickr / Jorge Franganillo

14. december 1993. Presne 9 mesiacov po výročí vzniku jedného štátu som v roku vzniku jedného štátu – alebo pre tých kontemplatívnejších, na sviatok učiteľa cirkvi sv. Jána z Kríža, ktorému Karol Wojtyla venoval koncom štyridsiatych rokov na rímskom Angelicu svoj teologický doktorát – prišiel na svet.

6. máj 2001. Na dvore Základnej školy Svätej rodiny v bratislavskej Petržalke vo Farnosti povýšenia Svätého kríža na tzv. Daliborku sa koná každoročná celoškolská športová súťaž na počesť svätého Dominika Savia. Podobne ako chalanov z Chiki Liki Tua či Zuzanu Kovačič Hanzelovú, ani mňa neobšila saleziánska formácia v jednom z 33 vtedajších slovenských stredísk. Vôbec sa nesťažujem. O 20 rokov mám na priváte 3 spolubývajúcich z rôznych kútov Slovenska. Totožnosť 3 zo 4 birmovných mien  – Dominik – čisto náhodná. Tiež sa nevyhli oratkám. Tiež sa nesťažujú. Saleziáni everywhere.

11. – 14. septembra 2003. Jánovi Pavlovi II. sme boli zakývať na Šancovej, dvakrát pred nuniciatúrou a aj na petržalskej pláni.

2. apríl 2005. Dnes Ján Pavol II. zomrel. Druhýkrát vidím mamu plakať pred televíziou. Predtým to bolo 11. septembra 2001.

Marec 2006, jarné prázdniny. Na rodinnej lyžovačke Hnutia fokoláre vo Svite som pri ping-pongu začal zo srandy nasilu zaťahovať, robiac si srandu z mojich nových kamarátov. Po návrate do školy v Bratislave si moji starí kamaráti pre pretrvávajúce zaťahovanie robia srandu zo mňa. Prvé dotyky s východným pobrežím.

Apríl 2010. Nadácia otvorenej spoločnosti, toho času už druhé desaťročie prevádzkujúca jeden zo vzdelávacích programov na podporu regiónu strednej a východnej Európy, mi ponúkla štipendium na jednoročné internátne štúdium v Anglicku. Reakcia slovenskej katolíckej matky: „Pustím ťa, len ak pôjdeš na katolícku školu.“

12. jún 2010. Magazín .týždeň sme všetci pod lavicou čítali už dosť dlho na to, aby sme sa v triede na tom lepšom z tých dvoch cirkevných gymnázií v centre Bratislavy rozdelili na blok ešte stále ani nie len prvovoličov KDH a SDKÚ – SaS.

Apríl 2011. Precitnutie, že na mojej anglickej katolíckej škole českí, poľskí, chorvátski a slovenskí štipendisti výrazne zvyšujú priemer praktizujúcich katolíkov. Miništrujú Slováci.

Apríl 2012. Odovzdávam svoju prvú akademickú prácu, keďže štipendistov silno podporujú vyskúšať si napísať Extended Project, po slovensky Stredoškolskú odbornú činnosť. Téma: Economics of Volunteering. Saleziáni everywhere.

Júl 2012. Na rodinnej oslave som sa doťahoval s birmovným, strýkom (saleziánski spolupracovníci everywhere). Bola v tom aj štipka ozajstných výčitiek. Ja sa pýtam: „Ako to, že ste ma nenaučili nič o tom šírom sekulárnom svete za hranicami našej rodinnej bublinky?“ On odpovedá: „Ako to, že si zrazu taký nevďačný?“

August 2012. Pred pár týždňami som objavil webku Kolégia Antona Neuwirtha. Študujúci katolíci, to musím vidieť. Povedať, že ma Letná univerzita na pôde Kolégia Antona Neuwirtha trošičku očarila by bol hlboký understatement – ale tak ma za dva roky v Anglicku naučili sa vyjadrovať.

1. október 2012. Prešli tri mesiace od odvolania arcibiskupa Bezáka. Otec ma tradične vezie na letisko, aby som vycestoval na prvý rok na univerzite. Stojíme na červenej na križovatke pri športovej hale Aréna. Neobvykle ťažko povzdychne a hovorí: „Dúfam, že pre to, čo sa tu deje s Bezákom, nestratíte vy, naše deti, vieru.“

25. október 2014. Sobotné dopoludnie na jednom z kempusov King’s College London patrilo SKonferencii. Počas Erazmu v Heidelbergu sme s kamošmi v Londýne zorganizovali pod záštitou slovenskej ambasády celodennú konferenciu na tému „Prečo sa (ne)vrátiť domov?“ Mali sme tam 200 účastníkov, nakoľko na britských univerzitách sa to talentovanou Slovačou len tak hemží a na záver sa nám prihovoril Andrej Kiska.

Letá 2013 – 2015. Prihlášky na pracovné stáže, prvé ladné dotyky s voľným trhom (práce). Objavujem pojmy ako teamwork, result-oriented mindset, creative problem-soling a najmä transferable skills. Snažím sa na trhu práce predať moju animátorskú minulosť.  Pristihol som sa pri tom, že riaditeľovi neziskovej organizácie podporujúcej Slovákov v zahraničí vysvetľujem zmysel a rozsah práce katolíckych reholí za pomoci pojmov z prváckeho slovníka študentov ekonómie ako divison of labour, specialisation, economies of scale. Saleziáni everywhere.

3. jún 2015. Babka Magda odišla na večnosť. Nad jej hrobom vidím prvýkrát v živote naživo rečniť istého Františka Mikloška, ktorého babka vždy volala „Fero“. Vraj aj v rodinách, hosťovaním saleziánskych stretiek a diskutovaním o literatúre sa zápasilo v osemdesiatych rokoch 20. stor. s komunizmom. A v nultých rokoch 21. storočia ako VIP blogerka na SME s dnešnými neduhmi.

September 2016 – jún 2017. Študujem v Kolégiu. KONEČNE. V decembri som pri padajúcom snehu za oknami kaštieľa podľahol Rozprave od kultúrnosti Ladislava Hanusa. Vetu „zrelí sú, ba až prezrelí, ale debilní sú mravným charakterom“ viem odvtedy naspamäť. Z vtedy podčiarknutých nadávok na nekultúrnych slovenských inteligentov mi ešte utkveli „kukurbity“. Od týchto čias až podnes ma nikto nepresvedčil, že nemáme lepšieho básnika než Miroslava Válka. A to babka Magda písala diplomovku u Rúfusa.

Marec 2017. Prijatý na Oxford. Zistenie, že pre strednú a východnú Európu tam už nemajú toľko štipendií ako kedysi. Slovensko medzičasom vyradili zo zoznamu rozvojových krajín vo väčšine štipendijných programov.

1. október 2017. Odchádzam študovať na Oxford. Ako sa u nás patrí, idem sa pozdraviť pred odchodom babke Eve. Dáme si koláč a kávu, rozlúčime sa, vychádzam z dverí a ešte raz sa zastavujem, lebo babka, celoživotná to obdivovateľka Ladislava Hanusa, za mnou z diaľky volá: „Študuj, lebo hlúpych tu máme už dosť.“

Leto 2018. SALAŠ – Samkova letná škola Kolégia Antona Neuwirtha pre Slovač študujúcu v zahraničí – končí svojim piatym ročníkom.

17. december 2018. Babka Eva odišla na večnosť. TASR prvýkrát v živote prebrala moju tlačovú správu. Prvé dotyky štátnych agentúr.

16. marec 2019. František Mikloško padá tretí raz pod krížom. V kampani sme ako partia mladých skúsili pomôcť, nevydalo. Slovenskému národu František nestačí. Nám stačí, že sme mohli tohto velikána zažiť, osobne spoznať a hanblivo sa od tých čias občas nechať k nemu pozvať domov na návštevu.

Jeseň 2019. Po prečítaní draftu mojej eseje na eselhácku esejovú chatovačku môj spolubývajúci vymyslel novú fyzikálnu jednotku: „katol“. Katol je jednotka veličiny merajúcej počet priemerných spomenutí slovenského katolicizmu na jednej strane eseje z mojej produkcie. Korporátnu budúcnosť a zahraničie som vymenil za cirkevné dejiny a domovinu.

Máj 2021. Do prvého čísla časopisu Verbum pod taktovkou Spoločenstva Ladislava Hanusa prispievam článkom s nadpisom Slovenský katolicizmus je na tom skvele. Vyznávam: ako dobre, že na Slovensku ešte stále existuje veľké množstvo plnotučných katolíckych bubliniek, v ktorých môže človek spoznať plnosť krásy žitej katolíckej viery. 

15. september 2021. V Šaštíne sa lúčime s pápežom Františkom. Prečo prišiel? Žeby aj on, podobne ako Oxford cítil, že Slovensko už nie je rozvojovou krajinou (nielen pre účely štipendijných programov), že slovenský katolicizmus je na tom skvele, že z nás ešte niečo bude, že z nás ešte niečo má byť, že, ako povedal Ján Pavol II., tento národ v srdci Európy má svoje špecifické poslanie – pre Cirkev a pre svet? Návšteva pápeža Františka bola obrovským povzbudením. Nemôžem sa ubrániť myšlienke, že keď si našiel čas na nás, musí už byť na konci to-do-listu. Ale ani slovenský ultramontanizmus, ktorý sa  v našich končinách nasáva s materským mliekom, netrvá večne. Čím ďalej, tým viac som k samotnému to-do-listu kritickejší.

Júl 2022. Festival Pohoda, Trenčín. One time (v piatok poobede) diskutuješ s biskupom Haľkom, next time (o pár hodín neskôr) je odtiaľ biskup Haľko vykázaný. S partiou kamarátov sa zase neovládneme a po minuloročnej petícií na podporu pro-life legislatívy Anky Záborskej s názvom „Slovensko má osobitné miesto v zápase o kultúru života“ prispievame tohtoročnou s názvom „Stojíme za biskupom Haľkom“.

Január 2023. Slovensko oslavuje 30 rokov. V priebehu pár týždňov zomrel Benedikt XVI., Alžbeta II., profesor Krčméry aj posledný spoľahlivý papabile anglofónneho katolicizmu kardinál George Pell. Na um mi prichádzajú posledné slová záverečných tituliek kultového filmu Pelíšky: „Věnováno všem těm, kteří tu na to zůstali sami.“

Samuel Trizuljak

Po štúdiách na Cambridgei, v Heidelbergu a v Oxforde dnes pokračuje v štúdiu dejín politického myslenia ako doktorand na Karlovej univerzite v Prahe. Pre KAN a SLH vedie kurzy z histórie a ako speechwriter pracuje pre ministra obrany Jaroslava Naďa.

Ďalšie texty z rubriky

Tento článok sme pre vás odomkli

Ak si toho chcete prečítať viac vyberte si jedno z platených členstiev.