VERBUM

Je liberálna kultúra kultúrou, ktorej by sa mali kresťania otvoriť, alebo anti-kultúrou, proti ktorej treba bojovať?

„Kresťanstvo patrí do stredoveku…“ S týmto tvrdením sa môžeme pomerne často stretnúť najmä v neformálnych rozhovoroch alebo na sociálnych sieťach. Že nejde len o bezobsažnú a tendenčnú kritiku, ale o skutočný názor mnohých, nakoniec vidíme sami: sekularizácia spoločnosti narastá, počet veriacich ubúda nielen na Slovensku,1 ale i v celom západnom kultúrnom svete, predovšetkým však v západnej Európe.23 Na otázku „Čo viedlo Západoeurópanov k zanechaniu svojej náboženskej identity?“ v prieskume amerického think-tanku Pew Research Centrum uviedla väčšina respondentov (zostupne podľa počtu odpovedí) nasledovné: „Postupné vzďaľovanie sa od náboženstva“, ďalej „nesúhlas s postojom ich náboženstva k sociálnym otázkam“ a „stratu viery v učenie daného náboženstva“.

Spoločným prvkom krajín západného sveta bolo postupné prijatie liberálnej kultúry. Tento termín pokladám za natoľko obšírny, že si pre ujasnenie aj rozsah tejto eseje zaslúži určité vymedzenie. Pod liberálnou kultúrou rozumiem kultúru vychádzajúcu z liberalizmu, ktorá prakticky vplýva na celú verejnú sféru ľudských činností, akými sú napríklad politika a sociológia, filozofia a umenie, ale aj na hodnotový systém korporácií či čiastočne i náboženstva, a dotvára tak ducha doby. Aj pod vplyvom liberálnej kultúry sa v západnom svete rozvinuli progresívne hnutia, ktoré priniesli dvojakú revolúciu; najprv v 60-tych rokoch sexuálnu a po prelome milénia kultúrnu. Tieto hnutia sa postupne presadili spoločensky aj politicky, zasadili sa za prijatie nových slobôd a práv, z ktorých viaceré spochybnili dovtedy prijímané morálne hodnoty.

Na dočítanie tohoto článku potrebujete mať aktIvované predplatné.

Časopis Verbum tvoríme pre ľudí, ktorí majú záujem o kvalitné čítanie a diskusiu. Chceme totiž budovať komunitu čitateľov, ktorí budú spolu s nami tvorcami kultúry a kultúrnosti. Vyberte si, prosím, typ predplatného. Získate tak prístup k zamknutým textom a dozviete sa o našich novinkách ako prví.

  1. Pozri: Štatistický úrad Slovenskej Republiky: Tab. 14 Obyvateľstvo SR podľa náboženského vyznania – sčítanie 2011, 2001, 1991 (online). []
  2. U.S. adults are more religious than Western Europeans. Pew Research Center. 05.09.2018. []
  3. Being Christian in Western Europe. 29.05.2018. Pew Research Center. 29.05.2018. []

Róbert Vaclavík

Stavebný inžinier. Po absolvovaní Dánskej technickej univerzity v Lyngby pracoval prevažne v Nórsku na rôznych stavebných a infraštruktúrnych projektoch. Momentálne žije a pracuje vo Viedni. Je ženatý, má jedno dieťa.

Ďalšie texty z rubriky

Tento článok sme pre vás odomkli

Ak si toho chcete prečítať viac vyberte si jedno z platených členstiev.