VERBUM

Foto: Pxhere / Creative commons
Foto: Pxhere / Creative commons

Ako žiť s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu

Foto: Pxhere / Creative commons

Kniha autora, ktorý si zvolil pseudonym Peter Smrek, môže byť veľkou pomôckou pre ľudí trápiacich sa príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu, ako aj inými problémami v oblasti vlastnej sexuality. Taktiež je hodnotným prínosom do súčasnej debaty o homosexualite.

Kniha je rozdelená na dve časti. V prvej, ktorú autor nazval Všeobecná, Smrek opisuje dôvody vzniku homosexuálnej príťažlivosti a ukazuje, ako je možné sa s ňou vyrovnať. Autor tvrdí, že u mužov (keďže vychádza z vlastných skúseností, venuje sa len mužom) má homosexuálne cítenie svoj pôvod v zranenej mužskej identite, teda v tom, že muž sám seba nechápe ako dosť dobrého a u iných mužov hľadá to, o čom si myslí, že mu chýba. Táto fascinácia inými mužmi sa sexualizuje a vzniká príťažlivosť k rovnakému pohlaviu. 

Smrek tu upozorňuje na dve veci. Prvou je, že najlepším spôsobom, ako zaujať správny postoj  k homosexualite, nie je jej odmietanie či potláčanie ani akceptácia homosexuálneho životného štýlu, ale uzdravenie zranenej mužskej identity. Cez tento proces sa homosexuálne cítiaci muž dokáže vyrovnať so svojimi homosexuálnymi pocitmi. Druhá vec, ktorú je potrebné si uvedomiť, spočíva v tom, že cieľom tohto procesu nie je premeniť človeka na heterosexuála. Je totiž možné, že muži, ktorí uzdravia svoju mužskú identitu, sa úplne nezbavia sexuálnej príťažlivosti voči rovnakému pohlaviu, aj keď táto príťažlivosť bude menšia a človek sa s ňou naučí omnoho lepšie pracovať. 

Autor v knihe opisuje, ako prebieha proces uzdravovania zranenej mužskej identity, pričom čitateľovi dáva aj praktické rady, ako sa zachovať v jednotlivých situáciách. Vysvetľuje, ako napraviť vzťah s inými mužmi, ako s nimi budovať vzťahy, ako uzdraviť vzťahy so ženami, ako odblokovať mužskú identitu, ako rozvíjať potláčané mužské vlastnosti, ako sa oslobodiť od sexuálnych závislostí, ako bojovať so sexuálnym pokušením, dokonca opisuje neuroplastický proces, ktorý je s týmto postupom spojený. Na záver tejto všeobecnej časti vysvetľuje, čo vlastne pojem zmena znamená a na čo všetko sa treba pri procese uzdravenia pripraviť.

Aj keď všeobecná časť knihy je sama osebe veľmi zaujímavá, duchovná časť bola pre mňa ešte omnoho zaujímavejšia. Bolo to priam strhujúce duchovné čítanie, keď autor v krátkych kapitolách veľmi ľudským jazykom, no zároveň hodnotne vysvetľoval rôzne aspekty viery a duchovného boja, ktorý čaká veriaceho človeka, ktorý sa pokúsi o uzdravenie svojej identity. Smrek tu vysvetľuje, aký je vzťah Boha k človeku, ako je možné, že je vo svete zlo, aká je úloha cirkvi, ako sa vyrovnať s pokušením, prečo a ako niesť svoj životný kríž, ale aj to, ako človeku pomáha modlitba, spoveď či Eucharistia. Obzvlášť sympatická bola pre mňa kapitola s názvom Priateľstvo so svätými, v ktorej Smrek predstavuje príbehy svätých, ktorí prežívali podobné skúšky ako ľudia s homosexuálnou príťažlivosťou. Zároveň poukazuje na fakt, že ich človek môže žiadať o pomoc a orodovanie, a na to, ako mu oni môžu pomôcť pri zvládaní svojej životnej cesty. 

Treba pritom dodať, že pri všetkých kapitolách bolo vidieť, že autor má veľmi dobré poznatky z katolíckej teológie a že navyše ich dopĺňa aj svojím autentickým životom viery. Musím sa priznať, že v časti, kde písal o tom, aké je padnúť na úplné dno a prežívať priam fyzicky prítomnosť Krista, som mal pocit, že čítam knihu svätca. 

Práve toto sú najsilnejšie stránky celej knihy. Jednak je to autentické a úprimné podanie náuky Katolíckej cirkvi, ktorú autor prezentuje veľmi sympatickým spôsobom, a zároveň jeho hlboká osobná skúsenosť so všetkým, o čom píše. Práve vďaka tomu je kniha vhodná pre každého, nielen pre homosexuálne cítiacich ľudí. Jej duchovná časť môže byť duchovným sprievodcom a zároveň učiteľom pre kohokoľvek, pretože všetci prechádzame skúškami, nesieme svoje kríže, hľadáme odpovede na otázky, ktoré z toho vyplývajú, a pýtame sa, ako žiť svoj duchovný život. Smrek dáva na mnohé z otázok, ktoré si kladieme, výborné odpovede. Okrem toho kniha môže byť výbornou pomôckou pre každého, kto má vo svojom okolí niekoho, kto cíti príťažlivosť k osobám rovnakého pohlavia, a aj pre kňazov, ktorí sa môžu s homosexuálne cítiacimi ľuďmi stretnúť pri spovedi či duchovnom rozhovore. Kniha im poskytuje výborný návod na to, ako sa k takýmto ľuďom postaviť, kam ich nasmerovať a ako zodpovedať ich otázky.

Zároveň treba dodať, že knihu sa oplatí kúpiť aj pre jej prvú, všeobecnú časť, pretože jej obsah môže pomôcť mnohým ľuďom trápiacim sa so sexuálnou závislosťou, masturbáciou alebo pornografiou. Keďže týmito závislosťami často trpia práve homosexuálne cítiace osoby, Smrek v knihe ukazuje, aký postoj zaujať aj k týmto závislostiam.

Napokon by som chcel zdôrazniť, že kniha mnohé oblasti otvára, ale detailne nevyčerpáva. Čitateľovi, ktorého zaujmú niektoré aspekty opísané v knihe, by som preto odporúčal ďalšie štúdium tém, o ktorých sa v knihe píše. Taktiež je potrebné uvedomiť si, že kniha nie je určená primárne pre tých, ktorí v nej chcú nájsť „vedecké“ argumenty do debaty o homosexualite. Aj keď je možné nájsť aj takéto odkazy, nie je to autorovou preferenciou, a preto kniha nie je nabitá odkazmi na rôzne vedecké štúdie, ktoré by dokazovali či vyvracali argumenty vyskytujúce sa vo verejnej debate o homosexualite. Samozrejme, kniha do tejto debaty vstupuje, ale spôsobom osobného svedectva, ktorý je často silnejší ako prekáranie sa vedeckými štúdiami.

Kniha Cesta muža je totiž v prvom rade úprimnou spoveďou či denníkom človeka, ktorý si prešiel a pravdepodobne ešte stále prechádza neľahkým bojom so svojou sexualitou. Je snahou podať pomocnú ruku tým, ktorí si prechádzajú podobnou cestou. A tiež je radostnou správou o tom, aká obohacujúca môže byť cesta kríža. Takýto titul na Slovensku doposiaľ chýbal a je veľmi dobré, že Peter Smrek sa rozhodol podeliť so svojím svedectvom. 

Smrek, Peter. Cesta muža. Ako žiť s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu. Lúč, 2021.

Michal Čop

Pôsobí ako redaktor Denníka Štandard. Je členom Spoločenstva Ladislava Hanusa a dramaturgom festivalu Košické Hanusove dni. Vyštudoval politológiu. Je ženatý, má štyri deti, žije v Snine.

Ďalšie texty z rubriky

Tento článok sme pre vás odomkli

Ak si toho chcete prečítať viac vyberte si jedno z platených členstiev.