VERBUM

Prečo budúcnosť civilizácie závisí od pravého náboženstva

„My, katolíci, ktorí žijeme v sekulárno-liberálnej spoločnosti, často trpíme vlastnou formou štokholmského syndrómu. Už si neuvedomujeme, ktoré myšlienkové návyky sú skutočne katolícke a ktoré sme si osvojili v rámci vyrovnania sa so svojou súčasnou situáciou.“ S. Hahn, B. McGinley

Kniha Je to dôstojné a správne od Scotta Hahna a Brendona McGinleyho prináša dôležité ideové impulzy pre katolícke uvažovanie o politike, ktoré sú dnes takmer zabudnuté. Na Západe sa základné politické hodnoty už viac ako 150 rokov neodvodzujú od katolicizmu a kresťanstva.1 Tieto hodnoty súčasná politická spoločnosť chápe prísne sekulárne a zároveň považuje katolicizmus a kresťanstvo nanajvýš za jednu z mnohých nábožensko-kultúrnych menšín. 

Ako katolíci dnes teda môžeme veľmi ľahko skĺznuť k tomu, že aktuálne sekulárne politické hodnoty a princípy jednoducho prijmeme za vlastné, a bez toho, že by sme si to uvedomovali, budeme premýšľať o verejnom živote ako pohania. „My, katolíci, ktorí žijeme v sekulárno-liberálnej spoločnosti, často trpíme vlastnou formou štokholmského syndrómu. Už si neuvedomujeme, ktoré myšlienkové návyky sú skutočne katolícke a ktoré sme si osvojili v rámci vyrovnania sa so svojou súčasnou situáciou.“2

Kniha ponúka tri hlavné provokatívne tézy. Prvá je, že náboženstvo je aj politické, netýka sa iba vnútornej sféry jednotlivca, ale je aj vecoupolis. Druhá, že neexistuje politická spravodlivosť bez náboženstva, náboženstvo má čo povedať do toho, ako organizujeme spoločnosť. Liberalizmus, ktorý obe tézy popiera a nahrádza ich sekularizmom, je preto falošný. Falošnosť liberalizmu a jeho nezlučiteľnosť s pravým náboženstvom a katolicizmom je tretia téza. Jednoducho, liberalizmus je ilúzia. Sľubuje niečo, čo nemôže splniť. Sľubuje spravodlivý, sekulárny verejný život, ale v skutočnosti je nevyhnutne modloslužobný, a preto nespravodlivý. 

Autori si uvedomujú, ako veľmi sú ich tézy pohoršujúce: 

Na dočítanie tohoto článku potrebujete mať aktIvovanÝ JEDEN z TYPOV PREDPLATNÉHO Digital, Premium alebo štedré predplatné.

Časopis Verbum tvoríme pre ľudí, ktorí majú záujem o kvalitné čítanie a diskusiu. Chceme totiž budovať komunitu čitateľov, ktorí budú spolu s nami tvorcami kultúry a kultúrnosti. Vyberte si, prosím, typ predplatného. Získate tak prístup k zamknutým textom a dozviete sa o našich novinkách ako prví.

  1. Názov knihy Je to dôstojné a správne (dignum et iustum est) sa viaže na liturgické zvolanie na začiatku bohoslužby obety v rámci svätej omše. []
  2. SCOTT HAHN, BRANDOM McKINLEY: Je to dôstojné a správne. Bratislava: SLH, 2022, s. 159. []

Juraj Šúst

Vyštudoval filozofiu na Trnavskej univerzite. Od r. 2011 je predsedom Spoločenstva Ladislava Hanusa. Stojí za festivalom Hanusove dni. Je šéfredaktorom časopisu Verbum, dramaturgom publicistickej relácie RTVS Do kríža, vystupuje v relácii Reflektor na Rádiu Devín. Angažuje sa ako pro-life aktivista. Je ženatý, s manželkou Lenkou majú 5 detí.

Ďalšie texty z rubriky

Tento článok sme pre vás odomkli

Ak si toho chcete prečítať viac vyberte si jedno z platených členstiev.