VERBUM

Foto: SND / Róbert Tappert
Foto: SND / Róbert Tappert

Pašie ako umelecký koncept

Súčasné umelecké stvárnenia umučenia Krista vzbudzujú polemiky i vášne takmer vždy. A keď ide o diela, ktoré vykročia z priestoru klasického kánonu pašií a nebodaj s ním experimentujú, tak je priestor na diskusie ešte väčší. Inscenácia Činohry Slovenského národného divadla Ježiš z Montrealu sa takisto už krátko po februárovej premiére stala predmetom rôznych názorov. Je to inscenáciou, ktorá dáva priestor na zhmotnenie rôzneho vnímania umenia a náboženstva aj s následkami, ktoré k tomu patria.

Dramaturg Činohry SND Daniel Majling vďaka impulzu Jána Luterána, ktorý hľadal hru s duchovnou tematikou, siahol po scenári filmu kanadského režiséra Denysa Arcanda Ježiš z Montrealu. Po inscenáciách Úpadok amerického impéria a Invázia barbarov (obe premiérované v SND, 2015) tak ide už o tretí scenár tohto tvorcu, ktorý sa dostal na slovenské javiská.

Kazateľ nového umenia

Film Ježiš z Montrealu z roku 1989 v čase svojho vzniku zaznamenal podobné kontroverzné reakcie ako americko-kanadský film Martina Scorseseho Posledné pokušenie Krista (1988). Obe diela vytvárajú priestor na pomerne široké interpretácie vzhľadom na inovatívnosť i radikálnosť prístupu ku Kristovmu umučeniu a smrti. Na rozdiel od Scorseseho, ktorý otvorene pracuje s verziou Ježiša Krista zaoberajúceho sa v myšlienkach rozhodnutím neobetovať sa za ľudstvo a žiť normálny život so ženou, ktorý však nakoniec odmietne, Arcand v osobnosti Ježiša Krista a v jeho utrpení hľadá skôr príležitosť na zmenu v zmýšľaní a je jedno, či ide o vieru alebo umenie. Umučenie človeka, v ktorého zmŕtvychvstanie kresťania veria, vyvoláva dialóg a myšlienky, ktorými sa môžu inšpirovať ľudia hľadajúci pravdu. Priestor na tieto úvahy zarámcoval do príbehu mladého umelca Daniela Coulomba, ktorý po rokoch cestovania prijme ponuku katolíckeho kňaza Raymonda Leclerca z montrealskej katedrály. Ten už roky v chráme a jeho okolí inscenuje svoju verziu pašií, ktorú chce trochu zaktualizovať.

Arcand cez odkazy na evanjeliové udalosti a asociácie s nimi dáva do paralely svet umenia a náboženstva. Reklamnú ikonu, ktorá si zakladá na svojom fyzickom zjave, Mireille Fontaineovú, herca z dabingu pornografických filmov Martina Durochera, intelektuálneho herca Reného Sylvestra, ktorý túži deklamovať monológ Hamleta pri každej možnej príležitosti, a Constance Lazureovú, svoju bývalú spolužiačku z konzervatória, ktorá viac ako v divadle vidí zmysel v charite. Aj napriek rôznym umeleckým skúsenostiam všetkých spája frustrácia a dezilúzia z toho, čo robia, pocit nenaplnenosti či nedocenenia. Daniel nadchne pre tento zámer aj ostatných hercov, ktorí ho spontánne a kolegiálne začnú nazývať Ježišom. Vytvoria komunitu umelcov podobnú zoskupeniam, ktoré vznikali v šesťdesiatych rokoch, ako Living Theatre či tvorba režiséra Jerzyho Grotowského, ktorý chápal divadelné predstavenie ako rituál.

Z klasických pašiových hier hrávaných s istým pátosom Daniel vytvorí konceptuálne divadlo so svojou verziou Ježišovej osobnosti ako syna rímskeho vojaka a slobodnej matky Márie, ktorý po smrti vstane z mŕtvych až po piatich rokoch. Umelec zostal dotknutý Ježišom, ale jeho výklad nekorešponduje s kresťanskou vierou, za čo si vyslúži kritiku od Leclerca. Daniel kňazove výhrady odvráti poukázaním na jeho dlhoročný milostný pomer s Constance. Posledné uvedenie pašií hrané rozhodnutými hercami aj napriek zákazu dopadne tragicky. Daniel ukrižovaný po nešťastnej náhode aj v dôsledku ľahkovážnosti zdravotníkov umiera. Jeho odkaz chcú herci pretaviť do vzniku hereckej skupiny pomenovanej po ňom.

Biblia ako umelecké dielo

Na dočítanie tohoto článku potrebujete mať aktIvované predplatné.

Časopis Verbum tvoríme pre ľudí, ktorí majú záujem o kvalitné čítanie a diskusiu. Chceme totiž budovať komunitu čitateľov, ktorí budú spolu s nami tvorcami kultúry a kultúrnosti. Vyberte si, prosím, typ predplatného. Získate tak prístup k zamknutým textom a dozviete sa o našich novinkách ako prví.

Marek Godovič

Vyštudoval divadelnú vedu a poľský jazyk na Vysokej škole múzických umení. neskôr scenáristiku a dramaturgiu na Filmovej a televiznej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe. Ako divadelný a tanečný kritik sa venuje súčasnému tancu a divadlu. Ako dramaturg spolupracuje s nezávislými divadlami a festivalmi. Externe prednáša poľské divadlo na VŠMU. Pochádza z Hlohovca, s manželkou a troma deťmi žije v Bratislave.

Ďalšie texty z rubriky

Tento článok sme pre vás odomkli

Ak si toho chcete prečítať viac vyberte si jedno z platených členstiev.