VERBUM

Foto: Pixabay

Ku koreňom súčasného politického rozdelenia: pohľad z Británie

Matthew Goodwin je britský politológ, ktorý pôsobí ako profesor na University of Kent, a autor viacerých kníh o súčasnej (nielen britskej) politike. V roku 2018 vydal spolu s historikom fašizmu Rogerom Eatwellom dôležitú knihu o národnom populizme, ktorú som svojho času recenzoval na Postoji. Tento rok mu vyšla kniha Values, Voice and Virtue : The New British Politics, v ktorej sa zaoberá súčasnou britskou politikou. 

V knihe sa snaží zodpovedať otázku, prečo je britská politika, kedysi typická pre svoju stabilitu, tak polarizovaná, prečo Briti hlasovali za odchod z Európskej únie a prečo si dve hlavné politické strany začali vymieňať voličov.

Goodwin odmieta zjednodušujúce, ale populárne vysvetlenia, podľa ktorých sú dôvodom polarizácie sociálne siete (cituje štúdie, podľa ktorých ich málokto berie naozaj vážne), manipulatívne predvolebné či predbrexitové politické kampane (podľa štúdií je vplyv kampaní na rozhodovanie voličov menší, ako sa zväčša predpokladá), skrytý rasizmus väčšinovej spoločnosti (v skutočnosti sa postupom času britská spoločnosť stáva tolerantnejšou) či takzvaný inštitucionálny rasizmus zakódovaný do britských spoločenských štruktúr (čo naráža na skutočnosť, že mnohé menšiny sú v Británii v priemere úspešnejšie ako bieli Briti). 

Téza autora je zásadne iná – koreň predmetných politických turbulencií vidí v takzvanej novej elite, ktorá v britskej spoločnosti dominuje ostatných približne päťdesiat rokov. Novú elitu definuje Goodwin nie úplne dôsledne, ale jej príslušníkov vníma ako univerzitne vzdelaných ľudí, pracujúcich v profesionálnych či manažérskych pozíciách, ktorých hlavným spojivom sú liberálne kozmopolitné až radikálne progresívne hodnoty. 

Na dočítanie tohoto článku potrebujete mať aktIvované predplatné.

Časopis Verbum tvoríme pre ľudí, ktorí majú záujem o kvalitné čítanie a diskusiu. Chceme totiž budovať komunitu čitateľov, ktorí budú spolu s nami tvorcami kultúry a kultúrnosti. Vyberte si, prosím, typ predplatného. Získate tak prístup k zamknutým textom a dozviete sa o našich novinkách ako prví.

Michal Malatinský

Pochádza z Bratislavy. Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Neskôr na rovnakej fakulte absolvoval doktorandské štúdium v odbore teória a dejiny štátu a práva, počas ktorého sa zaoberal retribúciou na Slovensku.

Ďalšie texty z rubriky

Tento článok sme pre vás odomkli

Ak si toho chcete prečítať viac vyberte si jedno z platených členstiev.