VERBUM

Darius Žuk-Olszewski: Licencia na zabíjanie| Recenzia

Dariusz Żuk-Olszewski je prekladateľ, pedagóg a publicista, ktorý príležitostne píše pre slovenský portál Postoj.sk, český katolícky magazín Immaculata a časopis Rozmer či poľský portál Teologia Polityczna. Tento rok mu vo vydavateľstve APPC — Antonio Di Padova Production Company vyšla kniha Licencia na zabíjanie alebo krátke dejiny legálnych umelých potratov od Lenina po súčasnosť, v ktorej ponúka pohľad na dejiny legalizácie umelých potratov a s tým súvisiace skutočnosti od roku 1920 až do dnešných dní.

O tejto téme prinajmenšom v slovenčine nevychádzajú knihy často. Je preto zaujímavé, že pred rokom uzrela tlačiarenskú čerň aj iná kniha na obdobnú tému — Potraty: Dejiny slovenských kultúrnych vojen od Hlinku po Kuffu od slovenského historika Miloslava Szabóa.1 Obe knihy sa v mnohom aj líšia: Szabó sa sústredí na Slovensko, Żuk-Olszewski má globálnejší záber. Odlišné sú aj hodnotové východiská oboch autorov, ako aj spôsob ich spracovania. Spája ich však práca s históriou, teda prispievanie do spoločenskej diskusie o umelých potratoch s prihliadnutím na dejiny. Ak si však túto spojitosť rozmeníme na drobné, nájdeme opäť ďalšie odlišnosti. Szabó k téme pristupuje s určitým odstupom a upozorňuje na záludnosť či inherentnú problematickosť historickej argumentácie, Żuk-Olszewski ju prezentuje ako nosný argument v pro-life arzenáli. Pozrime sa na to bližšie.

Na dočítanie tohoto článku potrebujete mať aktIvovanÝ JEDEN z TYPOV PREDPLATNÉHO Digital, Premium alebo štedré predplatné.

Časopis Verbum tvoríme pre ľudí, ktorí majú záujem o kvalitné čítanie a diskusiu. Chceme totiž budovať komunitu čitateľov, ktorí budú spolu s nami tvorcami kultúry a kultúrnosti. Vyberte si, prosím, typ predplatného. Získate tak prístup k zamknutým textom a dozviete sa o našich novinkách ako prví.

  1. SZABÓ, Miloslav. Potraty. Dejiny slovenských kultúrnych vojen od Hlinku po Kuffu. Bratislava : N Press, 2020. []

Michal Malatinský

Pochádza z Bratislavy. Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Neskôr na rovnakej fakulte absolvoval doktorandské štúdium v odbore teória a dejiny štátu a práva, počas ktorého sa zaoberal retribúciou na Slovensku.

Ďalšie texty z rubriky

Tento článok sme pre vás odomkli

Ak si toho chcete prečítať viac vyberte si jedno z platených členstiev.