VERBUM

Bryan Houghton: Mitra a hůl.

Bryan Houghton (1911 – 1992) bol anglický katolícky kňaz, konvertita z  bohatej anglikánskej rodiny a  tiež spisovateľ. Od svojej vysviacky v roku 1940 slúžil v dvoch farnostiach neďaleko Londýna. Pre osobný nesúhlas s  liturgickou reformou v  roku 1969 z pastorácie odišiel a usadil sa v južnom Francúzsku, kde s  povolením miestneho biskupa až do svojej smrti slúžil tradičnú, predkoncilovú liturgiu, respektíve – terminológiou apoštolského listu motu proprio Summorum Pontificum – mimoriadnu formu rímskeho rítu.

Vo svojich románoch sa venoval vplyvu Druhého vatikánskeho koncilu, resp. jeho „ducha“, na náboženský život anglických katolíkov. Jeho pohľad je pohľadom tzv. tradičného katolíka, teda katolíka so skeptickým pohľadom na niektoré pokoncilové zmeny, osobitne v  liturgickej praxi. Vďaka prekladateľke Lucii Cekotovej sú dva jeho romány prístupné v  českom jazyku. Po románe Juditin kříž1 vyšla koncom minulého roka aj kniha Mitra a hůl.2

Zatiaľ čo Juditin kříž sa kriticky pozeral na pokoncilové zmeny očami Judit, konvertitky, ktorá sa vydala do starej Katolíckej rodiny (pričom koncilové zmeny a atmosféra, v ktorej sa odohrávajú, zasahujú ostro do jej náboženského i rodinného života), Mitra a hůl sleduje pár mesiacov život fiktívneho biskupa Edmunda Forestera z  fiktívnej anglickej diecézy v Stamforde. Takmer celý román je písaný zaujímavým štýlom – formou Foresterových listov a príhovorov rôznym adresátom, vrátane autora, ktorý je jedinou skutočnou postavou v celej knihe.

Predtým, než sa čitateľ prostredníctvom biskupových listov pohrúži do hutného knižného textu, dozvie sa o ňom len zopár stručných informácií. Forester má byť dlhoročným blízkym priateľom autora knihy, s ktorým zdieľa hodnotové nastavenie a názory, avšak zvolil si inú cestu – po liturgickej reforme ostal v  pastorácii a  ako schopný hospodár sa v roku 1965 dostal aj na biskupský stolec, i keď v chudobnej a nevýznamnej diecéze.

Na dočítanie tohoto článku potrebujete mať aktIvované predplatné.

Časopis Verbum tvoríme pre ľudí, ktorí majú záujem o kvalitné čítanie a diskusiu. Chceme totiž budovať komunitu čitateľov, ktorí budú spolu s nami tvorcami kultúry a kultúrnosti. Vyberte si, prosím, typ predplatného. Získate tak prístup k zamknutým textom a dozviete sa o našich novinkách ako prví.

  1. HOUGHTON, Bryan. Juditin kříž. Nová Ves pod Pleší: Hesperion, 2018. []
  2. HOUGHTON, Bryan. Mitra a hůl. Nová Ves pod Pleší: Andrej Kutarňa – Edice ASK, 2020. []

Michal Malatinský

Pochádza z Bratislavy. Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Neskôr na rovnakej fakulte absolvoval doktorandské štúdium v odbore teória a dejiny štátu a práva, počas ktorého sa zaoberal retribúciou na Slovensku.

Ďalšie texty z rubriky

Tento článok sme pre vás odomkli

Ak si toho chcete prečítať viac vyberte si jedno z platených členstiev.