VERBUM

Synodálny proces prináša šance aj riziká

Pápež František počas svojho pontifikátu veľakrát zdôraznil, že medzi jeho ciele patrí posilnenie synodality v Cirkvi. Jedným z konkrétnych krokov k uskutočneniu tohto zámeru nepochybne patrí synodálny proces, ktorý sa začal v októbri 2021 diecéznou fázou a má byť ukončený v októbri 2023 celosvetovou biskupskou synodou. Synodálny proces má viesť k prijímaniu „pastoračných rozhodnutí, ktoré čo najviac odrážajú Božiu vôľu na základe živého hlasu Božieho ľudu“.1 Takto nastavený synodálny proces nie je v rozpore s hierarchickým zriadením Cirkvi, keďže úloha vysvätených služobníkov – a najmä biskupov – na čele s pápežom zostáva nedotknutá. Doterajší priebeh procesu, ako i voľba jeho témy, ktorou je samotná synodalita, ukazujú, že vízia najvyšších predstaviteľov Cirkvi o konkrétnom spôsobe zahrnutia laikov do realizácie synodality ešte len čaká na bližšiu špecifikáciu. Zároveň je zrejmé, že niektoré prúdy chcú synodálny proces použiť na pretlačenie zmien v učení Cirkvi v tých bodoch, v ktorých sa nezhoduje so súčasným mainstreamovým myslením.

Na dočítanie tohoto článku potrebujete mať aktIvovanÝ JEDEN z TYPOV PREDPLATNÉHO Digital, Premium alebo štedré predplatné.

Časopis Verbum tvoríme pre ľudí, ktorí majú záujem o kvalitné čítanie a diskusiu. Chceme totiž budovať komunitu čitateľov, ktorí budú spolu s nami tvorcami kultúry a kultúrnosti. Vyberte si, prosím, typ predplatného. Získate tak prístup k zamknutým textom a dozviete sa o našich novinkách ako prví.

  1. Vademékum pre synodu o synodalite, 1.3. Dostupné na internete: www.synoda.sk/downloads/vademecum.pdf []

Boris Bartho

Vyštudoval právo vo Viedni a Dijone, v súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na univerzite v rakúskom Wiener Neustadte. Od r. 2011 je členom predsedníctva Spoločenstva Ladislava Hanusa. Zaujíma sa o témy súvisiace so vzťahom kresťanskej viery k modernému mysleniu a súčasnej spoločnosti.

Ďalšie texty z rubriky

Tento článok sme pre vás odomkli

Ak si toho chcete prečítať viac vyberte si jedno z platených členstiev.