VERBUM

Katolícka moderna stále moderná?

Čo ostalo z generácie básnikov a umelcov, ktorí písali a tvorili v tridsiatych a štyridsiatych rokoch 20. storočia? Komunizmus zničil túto generáciu pravdepodobne skôr, ako by bola mohla dosiahnuť svoj umelecký vrchol.

Zároveň ju na niekoľko desiatok rokov takmer vymazal z našich kultúrnych dejín. Po roku 1989 sa veľa vecí povydávalo, ale rezonancia v slovenskej (katolíckej) kultúre ostala minimálna. O to väčší obdiv voči mladým literárnym vedcom, učiteľom, básnikom, historikom (niektorí z nich patria už do ponovembrovej generácie), ktorí oživujú zabudnutý umelecký smer a zachraňujú slovenskú kultúrnu identitu a pamäť pre nové generácie.