VERBUM

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Teologické a logické skrat(k)y zelenej ideológie

My katolíci, ktorí sme ešte nezomreli, sme Cirkvou putujúcou. Cirkvou na ceste. Na ceste by sme mali vedieť, odkiaľ ideme, kde sme a kam sa chceme dostať. Náš plán cesty je teoreticky jasný – ideme (my ľudstvo) z raja, sme na zemi a chceme sa dostať do neba. Realizácia toho plánu je často oveľa menej jasná a občas veľmi nebezpečná, ale máme k dispozícii úplne presnú mapu v podobe katolíckej vierouky a morálky. K tomu si ešte môžeme prečítať mnoho menej presných a o to obraznejších opisov (len tak náhodne spomeniem Danteho, Miltona a prvú slohu JKS 359) snažiacich sa priblížiť nám miesta, ktoré máme za sebou i pred sebou.

Je to zvláštna cesta. Na jej začiatok nedovidíme, lebo k našim prarodičom Adamovi a Eve je ďaleko, a nevidíme ani jej koniec, lebo nevieme a nemáme vedieť, v ktorom okamihu v čase sa cesta skončí. To, čo vidíme, je krátky úsek cesty na zemi. Krátky, ale nádherný a fascinujúci. Svätý Pavol nám odkázal, že v nebi bude všetko také pravdivé, dobré a krásne, že sa to tu na zemi ani nedá vyjadriť, ale aj zem je Božím dielom a krásou sa pri jej stvorení nešetrilo. 

Ten krátky úsek cesty, ktorý vidíme, je taký nádherný a fascinujúci, že sa nás, postihnutých hriechom a jeho následkami, zmocňuje pokušenie cestu stotožniť s cieľom. Ak tomu pokušeniu podľahneme, začne sa nám pred očami vynárať falošný cieľ, a to nie v nebi, ale tu na zemi.

Pritom však máme jediný dôvod, prečo putujeme. Hriechom (Eviným a Adamovým, dedičným, mojím osobným) sme stratili Boha. Vzťah medzi Bohom a človekom je vzťahom medzi Stvoriteľom a stvorením a ako taký nemôže byť symetrický – Boh je aj tu na zemi, Boh človeka nestratil a nikdy nestratí, vždy je a bude s nami, ale my sme hriechom sami seba urobili neschopnými byť s ním. Chýba nám a chceme sa k nemu vrátiť. Aj keď to nevieme povedať tak ako svätý Augustín, vieme, že Boh nás stvoril pre seba, pri ňom je naše miesto a nespokojné je naše srdce, kým v ňom nespočinie. A naplno v ňom spočinie až v nebi.

Na dočítanie tohoto článku potrebujete mať aktIvované predplatné.

Časopis Verbum tvoríme pre ľudí, ktorí majú záujem o kvalitné čítanie a diskusiu. Chceme totiž budovať komunitu čitateľov, ktorí budú spolu s nami tvorcami kultúry a kultúrnosti. Vyberte si, prosím, typ predplatného. Získate tak prístup k zamknutým textom a dozviete sa o našich novinkách ako prví.

Ján Mačutek

Ján Mačutek sa narodil v Prešove, vyštudoval matematiku na UK v Bratislave. Pracoval ako vysokoškolský pedagóg na UK v Bratislave a na Higher College of Technology v Muscate a ako výskumný pracovník na Univerzite v Grazi. V súčasnosti pôsobí ako výskumný pra- covník v SAV v Bratislave a ako docent na UKF v Nitre. Je ženatý, s manželkou Magdalénou majú tri deti.

Ďalšie texty z rubriky

Tento článok sme pre vás odomkli

Ak si toho chcete prečítať viac vyberte si jedno z platených členstiev.