VERBUM

Krištáľ na zabudnutom ostrove

Jedno leto som ako gymnazista pomáhal šurianskemu kňazovi upratovať farský archív. Popri mnohých zaujímavých dokumentoch (napr. návrh mohutnej kupoly nezrealizovaný pri prestavbe farského kostola) ma najviac upútala útla knižka, kde na prvej strane stálo: Dante Alighieri: Nový život. Preložil Karol Strmeň. Titulný list dopĺňal podpis atramentovým perom Karol Bekéni. Až neskôr som sa dozvedel, že Karol Strmeň, vlastným menom Karol Bekéni, bol študentom šurianskeho gymnázia v pohnutom období jeho vzniku, keď fungovalo ako akási bašta slovenskosti na okupovanom území Slovenska po roku 1938. Keď som sa chcel o Strmeňovi a jeho diele dozvedieť niečo viac, zistil som, že ucelenejšia monografia o jeho živote a diele chýba.

Až doteraz.

Matúš Marcinčin je momentálne azda najväčším odborníkom na Karola Strmeňa na Slovensku, a tak je namieste, že monografia Karol Strmeň – krištáľ na zabudnutom ostrove (Post Scriptum, 2022) vzišla práve z jeho pera. Štruktúra textu je neobyčajná: prvá časť Na krídlach ducha sa venuje kontextu slovenskej katolíckej moderny v dobových súvislostiach. Táto časť ma oslovila najmenej – má skôr všeobecnejší a zhrňujúci ráz (čo však pre nezasväteného čitateľa nemusí byť na škodu) a k problematike katolíckej moderny neprináša mnoho nových zistení a poznatkov. To sa však nedá povedať o druhej časti Krištáľ na zabudnutom ostrove o osobnom kontexte života a tvorby Karola Strmeňa, v ktorej chcel autor „ukázať Strmeňov život ako naplnenie všetkých piatich dejstiev klasickej drámy či rovno tragédie“((MARCINČIN, Matúš. Karol Strmeň – krištáľ na zabudnutom ostrove. Bratislava : Post Scriptum, 2022, s. 15.)), čomu zodpovedá rozdelenie časti do piatich kapitol pomenovaných podľa vnútornej kompozície klasickej drámy. V tejto časti, ktorá tvorí jadro monografie, autor predkladá Strmeňov život a tvorbu ako jeden neuveriteľný príbeh. Karol Strmeň sa narodil v Slovenskom Mederi (dnešné Palárikovo), študoval na gymnáziu v Nových Zámkoch a Šuranoch a po nedokončenom štúdiu teológie v Ostrihome zakotvil na filozofickej fakulte v Bratislave, kde sa venoval slovenskému jazyku a filozofii.

Na dočítanie tohoto článku potrebujete mať aktIvované predplatné.

Časopis Verbum tvoríme pre ľudí, ktorí majú záujem o kvalitné čítanie a diskusiu. Chceme totiž budovať komunitu čitateľov, ktorí budú spolu s nami tvorcami kultúry a kultúrnosti. Vyberte si, prosím, typ predplatného. Získate tak prístup k zamknutým textom a dozviete sa o našich novinkách ako prví.

Andrej Gejdoš

Vyštudoval slovenský jazyk a literatúru a latinský jazyk. Zaoberá sa dejinami literatúry, históriou a pedagogikou. Momentálne vedie eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Pochádza zo Šurian, žije v Bratislave.

Ďalšie texty z rubriky

Tento článok sme pre vás odomkli

Ak si toho chcete prečítať viac vyberte si jedno z platených členstiev.