Verbum
0_0001

Podoby katolíckej formácie vysokoškolákov na Slovensku

Donedávna by o tvrdení, že univerzitné štúdium je hlavným pilierom rozvíjania rozumových schopností, snáď nikto nepochyboval. Korene idey univerzity sú kresťanské, sú originálnym výtvorom stredoveku a nikde v celom antickom svete nenachádzame tento spoločenský útvar s jeho výsadami, pevným učebným poriadkom a stupňami štúdia. [1] Univerzity sa, samozrejme, postupom času vyvíjali a menili, v modernej dobe sa od kresťanstva a Katolíckej cirkvi odpútavali, určité prepojenia však medzi nimi nachádzame do dnešných dní. V tomto texte sa chcem zamerať na jednu konkrétnu podobu slovenského katolicizmu, ktorú budem nazývať katolícka formácia vysokoškolákov.

/ Titulná fotografia s popisom na zadnej strane: „Prijatie do Mariánskej kongregácie vysokoškolákov v Bratislave vedenej pátrom Františkom Paňákom SJ za prítomnosti J. E. p. biskupa Michala Buzalku. Rok 1947, 7. dec“ Zdroj: Archív príbuzných F. Paňáka. Poskytol F. Neupauer /

Pri spojení Slovenska, katolicizmu a univerzít možno hovoriť o veľkom množstve zaujímavých tém z rozličných období našich dejín. Významnou bola napríklad historická jezuitská Trnavská univerzita zo 17. storočia či zaujímavá spišskokapitulská skupina kňazov — intelektuálov z 20. storočia. V tomto texte sa však zameriam len na jednu špecifickú vetvu spojenia slovenského vysokoškolského prostredia
s katolicizmom. Po skoro celé 20. storočie sa totižto dejinami Slovenska vinie vitálny prúd katolíckej formácie vysokoškolákov, ktorý mal pre dejiny našej krajiny dôležitý význam.

Svoradov ako reakcia na bytovú krízu aj nedostatok formácie

„V roku 1948 som letoval na Sliači. Zišli sme sa tam viacerí Svoradovčania a bol tam aj riaditeľ Svoradova dr. Eugen Filkorn. Každé odpoludnie sme sa schádzali na milé rozhovory. My Svoradovčania sme boli zvedaví, ako sa vlastne zrodila myšlienka zriadenia Svoradova a tiež na to, ako sa potom uskutočnila. Mali sme teraz jedinečnú príležitosť dozvedieť sa to. Pán riaditeľ nám ochotne o tom rozprával.” [2]

Týmito slovami sa začína kniha s názvom Svoradov, ktorej autor vystupuje pod pseudonymom Svoradovčan a ktorá vyšla v Kanade v osemdesiatych rokoch. Na vyše 300 stranách sa pred nami rozvíja príbeh vysokoškolského internátu Svoradov. Vznik Univerzity Komenského v roku 1919 spôsobil v Bratislave bytovú krízu, nakoľko sa do mesta začalo valiť veľké množstvo študentov. Na tento problém sa rozhodol reagovať katolícky kňaz Eugen Filkorn, ktorý si prácu so študentmi vyskúšal už v Nitre. Inšpirovaný najmä sociálnou náukou Cirkvi chcel aj tým najchudobnejším študentom poskytnúť možnosť ubytovania, ktorá v sebe spájala intelektuálnu a duchovnú formáciu. Študenti potrebovali nielen strechu nad hlavou, ale aj ochranu pred vonkajšími nástrahami a pokušeniami, ktorým mladí akademici prichádzajúci do mesta museli čeliť.

„Opiť sa a potom vyvádzať neplechy po uliciach, vymieňať obchodníkom vývesné tabule, na židovni hádzať kamene chudobným Židom do okien, demonštrovať na Devíne za národné ciele, potom to ísť zapiť ríbezľovým vínom a vrátiť sa v takom stave, že jeden druhého na pleciach musí odniesť na loď. Potom ísť rečniť k Štúrovmu hrobu a opiť sa zase modranským vínom, spievať „Kto za pravdu horí” a hneď na to „Išla Marína do cintorína”. To boli obdivuhodné činy slobodných občanov akademikov.” [3]

Na dočítanie článku je potrebné zadať Váš e-mail.
Časopis Verbum tvoríme pre ľudí, ktorí majú záujem o kvalitné čitanie a diskusiu. Chceme budovať komunitu čitateľov, ktorí budú spolu s nami tvorcami kultúry a kultúrnosti. Vyplnením e-mailu získate prístup k textom a dozviete sa o našich novinkách ako prví.
Váš e-mail a ďalšie údaje nikdy neposkytneme ďalším stranám.
Odoslaním súhlasite s našimi GDPR a Obchodnými podmienkami.
Andrej Gejdoš

Vyštudoval slovenský jazyk a literatúru a latinský jazyk. Zaoberá sa dejinami literatúry, históriou a pedagogikou. Momentálne vedie eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Pochádza zo Šurian, žije v Bratislave.

Ďalšie texty z rubriky