Verbum
286083035_2155983387881973_5294053932608992311_n

Dva svety

Ako sa líši kresťanské, katolícke myslenie od svetského? Žijeme v kultúre, ktorá „privatizovala“ náboženstvo a pre nasledovníkov Krista je čoraz ťažšie posudzovať súčasnú kultúru a verejný život z kresťanských princípov. V rámcoch „súkromného života“ ešte máme ako tak kresťanské povedomie, ale vo všetkom ostatnom nás liberálna sekulárna kultúra svojím utilitaristickým a technokratickým myslením prevalcovala.

Prvé tohtoročné číslo sa preto zameriava na fenomény súčasnej kultúry, ktoré je náročné posudzovať vo svetle viery.

Fenomény dnešnej doby

Vezmime si také sociálne siete: všetci by sme vedeli sformulovať zopár psychologických či behaviorálnych argumentov, prečo nám škodia (čo nám zároveň nijako nebráni na nich tráviť čas). Marc Barnes, ktorého chestertonovský text s láskavým dovolením magazínu New Polity publikujeme, posudzuje ich zlý vplyv predovšetkým v kontexte nadprirodzeného sveta, na ktorý síce ešte veríme, ale v našom myslení s ním už nepočítame. Barns vidí ich škodlivú silu najmä v tom, že napomáhajú diablom konať svoju prácu: pokúšať človeka.

Alebo fenomén kaviarne, ktorý Ján Tkáč použil ako metaforu na priestor, kde sa tvorí kultúra. Kým v sekulárnom svete kaviarne praskajú vo švíkoch, v kresťanskom svete, paradoxne, nie je na kultúru priestor a čas (pričom kultúru odvodzujeme, aspoň sme to kedysi robili, od náboženského kultu). Treba sa nám preto nanovo zamyslieť nad konceptom nedele a znovu sa ho naučiť žiť.

A ešte jeden fenomén, nacionalizmus. Hoci sa dnes aj sekulárny svet opäť dokáže prihlásiť k národu (hoci až v kontexte vojny), v katolíckom svete, zvlášť na Slovensku, panuje v otázke národnej identity stále istý ostych. Michal Malatinský argumentuje, prečo tento ostych treba prekonať. Zároveň Edmund Waldstain, aj na základe svojej skúsenosti z Ukrajiny, dodáva, že ani dilema národný-nadnárodný nič nerieši, ak je štát indiferentný či nepriateľský ku kresťanskej viere.

Diskusia o konzervativizme nehasne

Do nového čísla prispel hlavnou štúdiou politický filozof Marián Kuna z Katolíckej univerzity v Ružomberku. Jeho dlhší filozofický text polemizuje s tézou, že kresťanský konzervativizmus nevyhnutne znamená odklon od súčasného sekulárneho štátu (J. Šúst: Konzervativizmus ako vystúpenie zo sekulárneho matrixu, Verbum, 2/2021). Kuna problematizuje chápanie sekularizmu a rozlišuje viaceré typy sekularizmov s cieľom hľadať čo najlepší modus vivendi pre dnešnú dobu.

Nový Verbum obsahuje aj ďalšie témy: katolícke vzdelávanie na Slovensku, náročnosť dialógu medzi kresťanmi (konzervatívcami) a progresívcami v kultúre, v médiách i politike, či analýzu vojny na Ukrajine v kontexte Augustínovho Božieho štátu. A k tomu niekoľko kratších textov z dejín kresťanskej kultúry na Slovensku.

Veríme, že si v ňom čitateľ nájde cenné inšpirácie, ako premýšľať o súčasnej kultúre vo svetle kresťanskej viery.

Nové číslo časopisu Verbum si môžete objednať podľa návodu na tomto odkaze.


Redakcia

Juraj Šúst, Boris Bartho, Veronika Bočkayová, Michal Čop, Andrej Gejdoš, Ladislav Hollý, Timotej Križka, Michal Malatinský, Monika Michalcová, Ján Tkáč, Ján Tomaštík, Samuel Trizuljak.

Ďalšie texty z rubriky