Verbum
backgrounds

Prečo konzervatívci prehrávajú?

Je notorickým faktom, že hodnotoví konzervatívci v kontexte západnej civilizácie prehrávajú jeden kultúrno-spoločenský súboj za druhým. A nejde tu len o otázky politickej agendy, ale aj vplyv a prítomnosť v kľúčových spoločenských inštitúciách. Sú to už dlhé desaťročia, čo sa z mnohých apolitických inštitúcií ako univerzity, médiá, náboženské organizácie či byrokratický aparát stali bašty hodnotového liberalizmu. V ostatnom desaťročí k nim pribudol aj veľký biznis (woke capitalism). Zdá sa, že britský konzervatívny komentátor John O'Sullivan, ktorý v roku 1989 formuloval svoj prvý zákon politiky, podľa ktorého sa všetky organizácie, ktoré nie sú explicitne pravicové (konzervatívne), [1] časom stanú ľavicovými (liberálnymi), [2] trafil klinec po hlavičke.

Prečo je tomu však tak? Prečo konzervatívci, zdá sa, (takmer?) stále a nevyhnutne prehrávajú? Cieľom tejto eseje je otvoriť diskusiu o príčinách tohto diania. Mojou tézou je, že kľúčovou, hoci nie nutne jedinou, príčinou je väčšia pasivita konzervatívcov v porovnaní s liberálmi, respektíve ich slabší ťah na bránu.

Prehrávajú napriek výhodám

Z určitého hľadiska je to, že konzervatívci prehrávajú, prekvapivé až zarážajúce. Sú to totiž spravidla oni, kto v sporoch s liberálmi bránia aktuálny stav, na ktorý je spoločnosť zvyknutá. V prospech konzervatívcov preto hrá tzv. status quo bias, teda emocionálna predpojatosť v prospech súčasného stavu. Ľudia majú tendenciu strániť sa zmeny súčasného stavu, pretože ju vnímajú ako stratu. [3] Konzervatívni politici môžu túto výhodu využiť aj pri získavaní voličov vo voľbách. [4]

Druhá výhoda spočíva v morálnych základoch ľudského správania. Podľa amerického psychológa Jonathana Haidta má ľudská morálka šesť základov (starostlivosť, sloboda, férovosť, lojalita, autorita a posvätnosť), pričom morálka liberálov stojí len na prvých troch základoch, avšak konzervatívci opierajú svoje morálne presvedčenie o všetkých šesť základov. [5]

Ani prirodzená ľudská tendencia preferovať súčasný stav a ani prirodzenejšia schopnosť konzervatívcov pracovať so všetkými základmi ľudskej morálky však, ako vidíme, nestačia. Alebo inak, konzervatívci prehrávajú aj napriek nim.

Prečo liberáli víťazia?

Na dočítanie článku je potrebné zadať Váš e-mail.
Časopis Verbum tvoríme pre ľudí, ktorí majú záujem o kvalitné čitanie a diskusiu. Chceme budovať komunitu čitateľov, ktorí budú spolu s nami tvorcami kultúry a kultúrnosti. Vyplnením e-mailu získate prístup k textom a dozviete sa o našich novinkách ako prví.
Váš e-mail a ďalšie údaje nikdy neposkytneme ďalším stranám.
Odoslaním súhlasite s našimi GDPR a Obchodnými podmienkami.
Michal Malatinský

Pochádza z Bratislavy. Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Neskôr na rovnakej fakulte absolvoval doktorandské štúdium v odbore teória a dejiny štátu a práva, počas ktorého sa zaoberal retribúciou na Slovensku.

Ďalšie texty z rubriky