Verbum
Untitled design-3

Verbum prichádza v novom dizajne a s novou energiou

Príjmite pozvanie stať sa tvorcami kultúry!

Takmer po roku príprav spúšťame nový web časopisu Verbum a jeho tlačenú podobu obliekame do nového dizajnu. No nie len to. Od marca 2021 sa vydavateľom Verbumu stalo Spoločenstvo Ladislava Hanusa. Rozšírili sme redakciu, pozvali sme do spolupráce nových autorov zo Slovenska aj zo zahraničia. Táto udalosť je pre nás vzácna aj z dôvodu, že Verbum si v roku 2021 pripomína 75 rokov od svojho vzniku.

Sme vďačný bývalému šéfredaktorovi Pavlovi Hraboveckému za to, že vložil dôveru do našich rúk a že tak otvoril Verbum novým inšpiráciám a okruhu autorov. Spoločenstvo Ladislava Hanusa sa snaží rozvíjať odkaz Ladislava Hanusa, ktorý stál aj pri založení Verbumu spolu s ďalšími legendami katolíckej kultúry, ako Janko Silan, Jozef Kútnik, Anton Harčar a ďalší. Vďaka patrí aj Katolíckej univerzite za to, že nám umožnila časopis vydávať.

Na Verbume je inšpirujúce, že vznikol v čase medzi koncom druhej svetovej vojny a nástupom komunizmu, keď na Slovensku vládla ponurá nálada a keď bolo takmer isté, že Československo bude patriť do sovietskej sféry vplyvu. V tomto zmysle bol Verbum v silnom kontraste s prežívaním vo vtedajšej spoločnosti. A stretol sa s nebývalým ohlasom a dobrou reakciou. Za prvé dva roky, teda až kým ho nezrušili komunisti, patril k najčítanejším slovenským kultúrnym periodikám.

Cieľom nového Verbumu je síce skromnejší, ale nemenej náročný – udržať slovenskú katolícku intelektuálnu tradíciu pre ďalšie generácie.

verbum_social_2048x2048_fb_profile-photo_01

Kultúra nie je neutrálna

Kultúra je vždy odrazom hodnôt a svetonázoru, ktorý ľudia žijú. Pre kresťanov sú možnosti len dve: buď je kresťanská, alebo iná. No dnes aj mnohí kresťania žijú mimo kostolov sekulárnu kultúru. Verbum chce poskytnúť alternatívu tejto sekulárnej monokultúre, rozvíjajúc Hanusov odkaz, že autenticky žitá viera nevyhnutne vytvára kultúru. A ak takáto kultúra dnes absentuje, niečo dôležité v našej viere chýba. Z toho potom vznikajú rôzne extrémne tendencie, v ktorých sa viera buď redukuje len na súkromný duchovný život, alebo naopak sa zosvetšťuje.

Kultúra nám dáva odpovede na najdôležitejšie otázky ľudského života, na ktoré nevieme nájsť odpoveď nikde inde ako v žitej tradícii. To sú otázky, ako napríklad vychovávať deti, ako žiť duchovný život, čo to znamená skutočné vzdelanie, ako prakticky žiť manželstvo. Toto všetko sú otázky, ktoré presahujú kurikulá univerzitných odborov. Tieto veci sú vzácne formy, ktoré sa dajú len odpozerať, ktoré sa nedajú naučiť len z knižky.

Máloktorý umelecký produkt dokáže zvrátiť kultúrny trend svojej doby. Ten je často výsledkom života spoločnosti ako celku alebo aspoň jej elity. A Verbum ako taký nestačí. Vždy platí, že cieľom kresťanského života, aj Verbumu, je inšpirovať spoločnosť pre Krista. Zároveň realistickým cieľom Verbumu je udržať v prvom rade tradíciu kresťanského zmýšľania živú. Toto je niečo, čo je jeho primárnou úlohou. Lebo aj dnes žijú ľudia, ktorí chcú premýšľať, ktorí nemôžu nereflektovať svoju vieru, vzťah medzi vierou a spoločnosťou, medzi kresťanskou kultúrou a súčasným svetom. Ak takíto ľudia nebudú mať možnosť tvoriť, alebo reflektovať dnešnú spoločnosť, ich život bude strádať a bude im chýbať možnosť sa prejaviť.

verbum_social_2048x2048_fb_profile-photo_05

Verbum chce prinášať diskusiu a hľadanie

Ďalším cieľom Verbumu je podchytiť novú generáciu mladých premýšľajúcich ľudí, ktorých kresťanstvo v niečom inšpiruje, aby reflektovali katolícku vieru v kontexte súčasnej spoločnosti a kultúry. Chceme pozvať aj autorov zo sveta, aby nám nastavili latku a aby sme nepísali sami pre seba, ale porovnávali sa s celým katolíckym svetom. V tomto má naša generácia veľkú výhodu oproti predošlým, keďže vďaka technológiám je oveľa ľahšie komunikovať a byť v kontakte s ľuďmi z celého sveta.

Chceli by sme, aby Verbum priniesol diskusiu aj do ďalších skupín: k vysokoškolským študentom, k seminaristom, do rehoľných komunít, či farností… Túžime, aby kresťanská kultúra nebola len záležitosťou starších generácií. Preto bude aj čítanie nového Verbumu živšie, v dobrom zmysle drzejšie, menej abstraktné či uhladené. Chceme si viac trúfať a dovoliť. Možno sa niekedy dotknúť hrany, ale nie pre to, aby sme urážali, ale preto, aby sme neboli ľahostajní k otázkam, ktoré si máme klásť a hľadať na ne odpovede.

Tešíme sa na túto novú cestu a pozývame Vás stať sa čitateľmi Verbumu, tvorcami kultúry.

S úctou,
redakcia


Juraj Šúst

Vyštudoval filozofiu na Trnavskej univerzite. Od r. 2011 je predsedom Spoločenstva Ladislava Hanusa. Stojí za festivalom Hanusove dni. Je šéfredaktorom časopisu Verbum, dramaturgom publicistickej relácie RTVS Do kríža, vystupuje v relácii Reflektor na Rádiu Devín. Angažuje sa ako pro-life aktivista. Je ženatý, s manželkou Lenkou majú 5 detí.

Ďalšie texty z rubriky