VERBUM

Stano Ondruš

Stano „Šťuka“ Ondruš (1995) je absolventom bakalárskeho štúdia na Fakulte umění Ostravskej univerzity v Ateliéri grafiky pod vedením Zbyňka Janáčka. Následne absolvoval magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Ateliéri maľba III pod vedením Rastislava Podhorského. Vo svojej tvorbe sa zaoberá podstatou prítomného okamihu v minimalistickom spracovaní monochromatickej maľby.

Ďalšie texty

Foto: Archív Stana Ondruša