STRÁNKA JE V TESTOVACEJ PREVÁDZKE.

Je vedeckým pracovníkom Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety, katechétom a subdiakonom Gréckokatolíckej cirkvi.

Ďalšie texty