VERBUM

Stanislav Bujda

Je vedeckým pracovníkom Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety, katechétom a subdiakonom Gréckokatolíckej cirkvi.

Ďalšie texty