VERBUM

Samuel Štefan Mahút

Je dekanom Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde pôsobí aj ako pedagóg vo fakultnom centre pre interdisciplinárne štúdiá. Vyštudoval učiteľstvo slovenčiny, filozofie a angličtiny, ktorú neskôr aj vyučoval na základnej škole. Venuje sa etike (zvlášť bioetike), filozofii práva, problematike ľudskej dôstojnosti a téme katolíckeho klasického vzdelávania. Je dlhoročným členom Slovenského skautingu a Spoločenstva Ladislava Hanusa. S manželkou žije v Dolnom Kubíne.

Ďalšie texty

Obálka: Vydavateľstvo Cesta