VERBUM

Radoslav Šaškovič

Autor je kňaz Bratislavskej arcidiecézy. Teologické štúdiá a kňazskú formáciu absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave. Neskôr pokračoval v štúdiu kánonického práva na Katolíckej univerzite v Lubline, na ktorej v tomto roku obhájil doktorát. Je členom Metropolitného tribunálu v Bratislave, na ktorom vykonával službu obhajcu zväzku, vypomáhal ako notár a v súčasnosti slúži ako sudca. Svoje texty pravidelne publikuje na webe konzervatívneho denníka Postoj.

Ďalšie texty