Verbum

Radoslav Šaškovič

Je kňazom Bratislavskej arcidiecézy. Teologické štúdiá a kňazskú formáciu absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave. Neskôr pokračoval v štúdiu kánonického práva na Katolíckej univerzite v Lubline, na ktorej obhájil doktorát. Je členom Metropolitného tribunálu v Bratislave, na ktorom vykonával službu obhajcu zväzku, vypomáhal ako notár a v súčasnosti slúži ako sudca.

Texty autora